Kommunen: Lover oppfølging

På onsdag ble interpellasjonen om "lovløse" tilstander i Kvartal 6 tatt opp i bystyret. Kommunen lover å følge opp saken.

Helse og Sosialdirektør: Wenche Dehli. Foto: Kristiansand kommune

– Vi har et ønske om å ha et godt forhold til de vi leier ut boliger til. Vi vil også gjerne gi beboerne den hjelpen de skal ha, fortalte helse og sosialdirektør Wenche P. Dehli i bystyret onsdag.

Dehli fortalte at de, sammen med boligselskapet, står klare til å ordne opp i de henvendelsene de får vedrørende kvartal 6.

Bakgrunn: Lovløse tilstander i Kvartal 6

Lovløse tilstander

– Vi har sammen med eiendomsselskapet gått gjennom henvendelsene, og det viser seg at forholdene har blitt fulgt opp av relevante enheter og tjenester, sa Dehli.

Dehli la ikke skjul på at noen av beboerne trenger en del oppfølging, og sa at det skjer på individuell basis.

– Det har beklagelig nok skjedd en del uheldige hendelser, sa hun.

Dehli fortalte at de ønsker å legge til rette for et helhetlig og godt bomiljø, men at de har ansvar for å gi boliger til alle, og at de noen ganger ikke har mulighet til å velge fritt.

Hun synes det er misvisende at forholdene blir beskrevet som en daglig tilstand.

– Det beskrives som om det hersker lovløse tilstander. Det har vært veldig alvorlige situasjoner, og vi er selvfølgelig nødt til å gripe tak i dette sammen med de instansene som skal ta seg av kriminelle hendelser, sa hun.

Dehli synes likevel det er tegnet et litt overdrevet bilde som kan skape unødig uro og usikkerhet, og fortalte at de er i gang med et større arbeid på det boligsosiale området.

– Vaktmesterne sier at det er rolig, de følger situasjonen tett. Vi følger med og gjør alt vi kan for at det skal være gode og rolige forhold i kvartal 6, avsluttet Dehli.

Må prioriteres

Vidar Kleppe bekreftet at hendelsene ikke skjer på daglig basis, men at de har skjedd regelmessig over tid. At det opprettes en dialog fortløpende med beboerforeningen ser han på som en selvfølge.

– Dette må være en prioritet, hvis ikke må vi beklageligvis ta denne saken opp igjen, sier han.

Styremedlem i boligstiftelsen, Wenche Tronstad fortalte at det er en tøff sak å ta opp.

– Vi har en dialog med vaktmesteren. De sier at tilstandene nå er bedre. Vi som jobber i psykiatrien vet at kommunen har et problem med å finne rette sammensetting av mennesker. Det er ikke lett og det er en oppgave jeg tror vi kommer til å få i alle år.

Leder i pensjonistpartiet, Odd Salvesen fortalte at det ikke bare er i kvartal 6 at disse problemene oppstår.

– Vi ser lignende problemer andre steder også. Det er veldig uheldig at rusmisbrukere flytter inn i blokker der alle har krav på et fredelig liv og et familieliv.

Leder i Kristiansand Boligselskap KF, Sissel Andersen fortalte at saken ikke har vært inne til behandling hos dem før. Hun understrekte at boligselskapet ikke har noen innflytelse på hvem som blir flyttet inn, selv om de kunne ønske at de hadde hatt det til tider. Også boligselskapet lover å følge opp saken.

– Jeg er der en gang i uka, har aldri hatt noe å sette fingeren på. Vi skal opp å kikke, følge opp, og prate med beboerne, sa Andersen.

Fornøyd

Når Sørnett tar kontakt med Vidar Kleppe torsdag, er han fornøyd med utfallet av svaret han fikk i bystyret onsdag kveld.

– Det virker som om det ble tatt på alvor hos alle parter. Jeg hadde en plan om å instruere kommunen, men jeg tar de på ordet og har tillit til at alle parter nå gjør det som skal til.

Kleppe sier mottok også tekstmeldinger fra fornøyde beboere etter møtet onsdag kveld.