God stemning på Agderkonferansen

Næringslivstopper og politikere i fri utfoldelse på Kilden torsdag. Alle foto: Mats Myredal Thorsen