Enter the ad code for 468x60 ad spot

Museår skaper problemer

Av Marianne Gjedtjernet Send e-post til forfatteren og Håkon Netskar Send e-post til forfatteren - Publisert: 29. januar, 2015

I år er det museår, noe som har resultert i et merkbart oppsving i salg av feller og telefoner til skadedyrkontroll.

Ørnulf Helle ved ABS skadedyrkontroll forteller at det har vært mange med problemet som har ringt inn til dem.
- Telefonen har ikke stått stille siden slutten av august. Da begynte det å ta av, sier han.

Virusbefengt avføring
I tillegg til å være plagsom, er mus og rotter potensielle smittebærere.
- Det kan oppstå vannlekkasje og brann hvis de gnager på rør og ledninger. Kommer de inn på kjøkkenet, er de jo også en smittefare, forteller Helle.
- Det er vanskelig å beskytte seg hundre prosent mot mus og rotter, ettersom at de ikke trenger mer enn en sprekk på 6 mm for å trenge seg gjennom, sier han videre

Forsker ved Norsk institutt for skog og landskap ved Ås, Jørund Rolstad, forteller at støvet fra muselort kan være en risiko.
- Dette kan inneholde virus som skaper hoste, hodepine, mageproblemer og i verstefall kan det sette seg på nyrene, sier Rolstad.
Han forteller videre at avføringen helst bør vaskes bort med en våt klut fremfor støvsuger eller kost for å fjerne alt støv.
Men ikke alle typer skadedyr er bærere av smittsomme sykdommer.
- Så vidt vi kjenner til bærer ikke den vanlige musen vi har i husene, husmusen, smittsomme sykdommer. Det er først og fremst klatremusen som er den store synderen, sier Roldstad.

Musefeller: Noen velger den gammeldagse metoden for å få bukt med problemet

Går til innkjøp av feller
Butikkmedarbeider på Jernia, Tor Lund, opplyser om at det har vært et betydelig oppsving i salg av rottefeller og gift.
- Det har vært en enorm stor sesong for dette fra og med tidlig høst og utover. Ulike produkter som feller, gift og elektroniske apparater kan brukes mot skadedyrene, forteller butikkmedarbeideren.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand