Museår skaper problemer

I år er det museår, noe som har resultert i et merkbart oppsving i salg av feller og telefoner til skadedyrkontroll.

Ørnulf Helle ved ABS skadedyrkontroll forteller at det har vært mange med problemet som har ringt inn til dem.
– Telefonen har ikke stått stille siden slutten av august. Da begynte det å ta av, sier han.

Virusbefengt avføring
I tillegg til å være plagsom, er mus og rotter potensielle smittebærere.
– Det kan oppstå vannlekkasje og brann hvis de gnager på rør og ledninger. Kommer de inn på kjøkkenet, er de jo også en smittefare, forteller Helle.
– Det er vanskelig å beskytte seg hundre prosent mot mus og rotter, ettersom at de ikke trenger mer enn en sprekk på 6 mm for å trenge seg gjennom, sier han videre

Forsker ved Norsk institutt for skog og landskap ved Ås, Jørund Rolstad, forteller at støvet fra muselort kan være en risiko.
– Dette kan inneholde virus som skaper hoste, hodepine, mageproblemer og i verstefall kan det sette seg på nyrene, sier Rolstad.
Han forteller videre at avføringen helst bør vaskes bort med en våt klut fremfor støvsuger eller kost for å fjerne alt støv.
Men ikke alle typer skadedyr er bærere av smittsomme sykdommer.
– Så vidt vi kjenner til bærer ikke den vanlige musen vi har i husene, husmusen, smittsomme sykdommer. Det er først og fremst klatremusen som er den store synderen, sier Roldstad.

Musefeller: Noen velger den gammeldagse metoden for å få bukt med problemet

Går til innkjøp av feller
Butikkmedarbeider på Jernia, Tor Lund, opplyser om at det har vært et betydelig oppsving i salg av rottefeller og gift.
– Det har vært en enorm stor sesong for dette fra og med tidlig høst og utover. Ulike produkter som feller, gift og elektroniske apparater kan brukes mot skadedyrene, forteller butikkmedarbeideren.