Kristiansandere mottar livsvernspris

Livsvernprisen 2015 foregår i Oslo i dag, og gründerne av stiftelsen Livsglede for Eldre, Anette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal fra Kristiansand, er mottakere av den æresfulle prisen.

 

Overrekkelsen: Slik så det ut da Elin Anita Verdal og Anette Skeie Jakobsen mottok prisen. FOTO: Pernille NilsenLivsvernprisen 2015 foregikk i Oslo i går, og gründerne av stiftelsen Livsglede for Eldre, Anette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal fra Kristiansand, er mottakere av årets pris.

– Det har vært mange inntrykk. Menneskeverd har fulgt vårt arbeid, og det er en veldig fin anerkjennelse. Dette har skapt en del blest, noe jeg håper er med på å drive Stiftelsen fremover, forteller Jakobsen på et telefonintervju i forkant av prisutdelingen.

Stiftelsen Livsglede for Eldre har hovedkontor i Kristiansand, og ble opprettet i 2006 med mål om å hjelpe eldre til å få en bedre hverdag. Det hele ble startet av sykepleierstudentene fra Kristiansand, og i dag har de frivillige lokalforeninger over hele landet som gjennomfører tilrettelagte aktiviteter for sykehjemspasienter. I tillegg har de samarbeidsavtaler med 102 videregående skoler og 30 barnehager. 45 sykehjem er, eller er i ferd med å bli, Livsgledesertifisert, i følge deres hjemmeside.

 

Begrunnelsen fra Menneskeverd:

– I 2005 tok Elin Anita og Annette, som unge sykepleierstudenter, initiativ til å starte en helsefrembringende bevegelse som setter menneskeverd og livskvalitet i sentrum, i livets siste fase, begrunner Menneskeverd avgjørelsen med. De ikke bare så behovet, men de gjorde noe helt konkret for å forbedre eldres livssituasjon. (…) De beviste at alder ikke er en hindring for fysisk utfoldelse, og tok med eldre på helikoptertur og lot aldrende pensjonister hoppe i fallskjerm, skriver Menneskeverd på sine nettsider.