– Håpløst og inhumant tiggerforbud

Øystein Reinhardtsen i Kirkens bymisjon mener det både er håpløst og inhumant å kriminalisere tigging.

Øystein Reinhardtsen Foto: Lena Hustvedt

– Det er ingen som ønsker tiggere, men vi kan ikke kriminalisere og forby det, for nøden blir ikke borte av den grunn, sier daglig leder ved Kirkens bymisjon Øystein Reinhardtsen.

Regjeringen har lagt frem et forslag som innebærer et nasjonalt forbud mot tigging, hvor det også vil bli ulovlig å hjelpe.

– Det å møte nød med straff er noe jeg personlig reagerer sterkt på. Jeg tror jeg har Bymisjonen i ryggen på det, sier han.

Kirkens bymisjon er en av organisasjonene som har lagt til rette for en sanitærbrakke og en nødløsning for overnatting i Kongensgate nå i vinterkulda.

– Sosiale problemer må løses med sosialpolitiske tiltak, og ikke kriminaliseres, sier han.

Ikke bare Øst-Europeere
Reinhardtsen mener at det ligger en undertone i forslaget, men legger vekt på at det ikke bare er tilreisende fra andre land som sitter i gatene.

– Tigging utføres av en sammensatt gruppe i det norske samfunnet, men det er tydelig at det primært er rettet mot fattige tiggere fra Øst-Europa, sier han.
Reinhardtsen stiller spørsmål ved funksjonen av det å kriminalisere de som hjelper. Han mener at mennesker har en rett til å kunne bry seg å tilby hjelp når de ser at mennesker har det vondt.

Når tiggerne kommer lovlig inn i Norge, så mener Reinhardtsen at vi har et ansvar for å sørge for at de overlever. Han ser ingen dramatisk økning av tiggere de siste årene. Han mener at forslaget fra regjeringen er et resultat av folks ubehag.

– Vi kan gå i Markensgate og synes at det er ubehagelig å bli påminnet om den nøden når vi et ute og handler, men sånn er situasjonen.

Skape alternativer

Christoforos Schuff er ikke enig i at å forby tigging er veien å gå. Foto: Lena Hustvedt.

Christoforos Schuff er ortodoks prest, og har arbeidet mye med utenlandske bostedsløse som tidvis tigger. Han står bl.a. bak tiltaket www.menneskeriarbeid.no. Han mener at det å forby tigging ikke er veien å gå for å få slutt på tiggingen.

– Tigging i seg selv er selvsagt ingen ideel eller langsiktig løsning på fattigdommen, men jeg tror ikke at det å kriminalisere denne måten å ytre sin nød på er veien å gå, sier Schuff.
Han mener at man heller bør jobbe med å skape alternativer til tigging, noe frivillige organisasjoner og menigheter jobber med.

– Når man for eksempel ser en på gate som strikker, så er dette et klart eksempel på et alternativ til tigging. Man er ikke lenger «tigger», men en som skaper noe og selger sine varer, sier Schuff.

Gerd Bay Gundersen synes at forslaget til regjeringen er helt forferdelig.
– Jeg gremmes, dette er en skamplett for Norge. Jeg håper dette ikke går igjennom.