Attraktive for næringslivet

Arrangørene av Sørlandsfestivalene Palmesus og Canal Street mener de attraktive for næringslivet.

– Vi er en merkevare som forbindes med noe positivt, sier Mats Aronsen, som er festivalsjef for Canal Street.

Under Kildenkonferansen var det et stort fokus på kultur og næring. Arrangørene mener at sponsorer er viktig for at en festival skal kunne arrangeres år etter år, sier arrangørene av to kjente Sørlandsfestivaler. I sommer skal Palmesus og Canal Street igjen arrangeres, men Hovefestivalen blir ikke å se. Toffen Gunnufsen, en kjent artistbooker fra Grimstad, skal i år gjenoppta Skralfestivalen. Skalfestivalen er betydelig mindre enn Hovefestivalen, som Gunnufsen var med å grunnlegge i 2007.

– Har jobbet med å få et sterkt konsept med en målgruppe som er attraktive for mange firmaer. Hos oss er det publikum fra 20-40 år som kommer, sier festsjef for Palmesus Leif Fosselie.

Toffen Gunnufsen sier at grunnen til Hovefestivalens fravær denne sommeren skyldes økt aldersgrense og at størrelse og antall publikum ikke passet sammen. Scenen ble bygget ut og mindre plass til publikum.