Ny eksamensordning

7500 studenter på Universitetet i Agder tok i dag i bruk et helt nytt system for skriftlig eksamen.

Servicetorget ved UiA

Eksamenskontoret ved UiA sier til Sørnett at de nå tar i bruk et helt nytt program kalt Inspera. Studentene laster ned programmet fra universitetets nettside, og gir dem kun tilgang til skriveprogram og oppgaven. Når de er ferdige med oppgaven laster de opp besvarelsen og den sendes direkte til sensor. Programmet er utviklet med det mål om at alle eksamener i fremtiden skal leveres digitalt, og at systemet med penn og papir hører fortiden til. UiA er nå blant de aller beste i Europa på utvikling av verktøy for digitale eksamener.