Reduksjon av lærere i Kristiansand

    Utdanningsforbundet er bekymret over tallene fra kommunen.


    Tall fra kommunen viser at det i 2010 var 773 lærerårsverk i grunnskolen i Kristiansand. De siste fem årene er antallet lærerårsverk redusert med 22.

    I samme periode har det vært en økning på 224 elever. Utdanningsforbundet er bekymret over utviklingen