Videre til ny valgomgang

Sigbjørn Sødal og Frank Reichert går nå videre til andre valgomgang i rektorvalget ved UiA. Ingen av kandidatene greide å oppnå minst 50 % av stemmene, og det går nå videre til en ny valgomgang.

Universitetets valgstyre har telt opp stemmene og vi publiserer her tallene i prosent:

Torunn Lauvdal er nå i slutten av sin andre og siste periode som rektor ved

Universitetet i Agder. Valgperioden var mellom 6.-13. mai,men det kommer altså en ny valgomgang nå, mellom 20.- 27.mai.

Tidlige tall viser stor økning i valgdeltagelsen blant studentene. Jan Arve Olsen, informasjonssjef på UiA, bistår valgstyret med gjennomføringen av valget. Han mener økningen kan skyldes bedre teknologi.

– Vi har fått bedre valgside på nett, blant annet med debattmulighet. Det er rett og slett enklere enn før, forteller Olsen.