Vil vite mer om støvet i byen

Det skal plasseres instrumenter i Kristiansand for å kunne måle svevestøvet i byen.

Det er et demonstrasjonsprosjekt for å teste ut en ny målemetode for komponenter i støv.

– Vi ønsker å få mer informasjon om svevestøvet i byen for kunnskapens skyld og for å teste ut instrumentets kapasitet, forteller Hege Indresand, seniorforsker hos Teknova.

Svevestøv er form av støv og består av partikler som svever i luften i en viss tid. Det vil si at dette er partikler vi kan puste inn. Det er påvist at svevestøv kan være  skadelig for helsen både på kortsikt og langsikt. Skadene skjer oftest på luftveiene og lungene.

– Svevestøv er en stor synder når det gjelder luftforurensning, forklarer Indresand.

Hun forteller videre at det blir veldig interessant å se resultatene, men at det er vanskelig å si hva man skal forvente.

Hege Indresand, seniorforsker ved Teknova.
Foto: Bjørn Amundsen for kommunen

– Det er uvisst å si hva vi kommer til å se på dette tidspunktet fordi det ikke er gjort i Norge før. Vi håper at det skal gi oss et større innblikk i svevestøvet i byen, sier hun.

Prosjektet er resultatet av et samarbeid mellom kommunen og Eydenettverket der sistnevnte har bidratt en del til finansieringen.

Indresand avslutter med å si at økt kunnskap om forurensning hjelper oss til å ta gode avgjørelser og at Kristiansand ikke overskrider grenseverdiene til luftforurensning slik som andre storbyer i Norge.