Flere studenter utsetter eksamen

Ifølge studenttorget.no velger flere studenter å stryke med vilje for å få bedre tid til å lese til ny eller utsatt eksamen.

Eksamensleder: Linda Bøe. Foto: Mats Myredal Thorsen.

Eksamensleder ved UiA, Linda Bøe mener at terskelen for å ta en såkalt «konteeksamen» (ny eller utsatt eksamen) er lavere fordi reglene har endret seg.

– Tidligere ble ny eller utsatt eksamen holdt i slutten av semesteret sammen med de andre eksamenene. Nå holdes den såkalte «konteeksamen» i midten av semesteret, noe som gjør det mer gunstig for studentene å benytte seg av muligheten, forteller hun.

– Karakterpress

Noen har så mange som fire eksamener i samme periode, og for å gå sommerferien i møte med god samvittighet velger mange å fokusere mer på noen eksamener for å få gode karakterer.

– Vi ser kanskje på de større emnene som for eksempel juss og økonomi og administrasjon at det er flere som velger å konte. Karakterpresset kan være en av årsakene til det, mener Bøe.

Oppgaven til eksamenskontoret er å sette opp eksamener og sørge for at de blir gjennomført på en skikkelig måte.

Kontet i dag

Studenter: Silje Marie Børresen og Gard Edvardsen. Foto: Mats Myredal Thorsen.

Gard Edvardsen (21) studerer økonomi og har to eksamener i tillegg til bacheloroppgaven.

– Jeg har faktisk kontet eksamen i dag, men det var vel ikke noen bevisst taktikk. Jeg vet om flere som planlegger å bruke et eller et halvt år ekstra på bachelorgraden fordi det blir for mye å ta på tre år, forteller han.

– Må tåle såpass

Silje Marie Børresen (22) går på lærerstudiet og forteller at hun har en eksamen i tillegg til bachelor oppgaven.

– Vi har eksamen to uker før bacheloroppgaven skal leveres, men vi må tåle såpass. Jeg vet om flere som har kontet eksamen på lærerstudiet fordi de ikke ville legge fra seg bacheloroppgaven, forteller hun.

Hektisk

Lærerstudenter: Andre Rogstad, Jonas Gjerde og Gard Erik Erstad. Foto: Mats Myredal Thorsen

I kantina på UiA er det ikke vanskelig å se at det nærmer seg eksamen for mange. Det er knapt plass til kaffekoppen på bordene blant pensumbøkene.

– Det er mye å sette seg inn i, så det krever mye jobb fra studentenes side, men heldigvis har vi ikke hatt behov for å konte foreløpig. Vi satser på å bli ferdige med bachelorgraden når vi skal, men vi vet også om mange som har tenkt å konte fordi det blir for mye, forteller lærerstudentene Jonas (22), Gard (20) og Andre (20).