– Det er viktig at folk ikke blir overskjenket

I 2013 vedtok bystyret at de skulle sette i gang et toårig prøveprosjekt som fikk navnet "Ansvarlig Alkoholhåndtering i Kristiansand". Nå har det gått to år, og på dagens møte i helse og sosialstyret vil vi få vite om prosjektet har nådd sine mål.

I 2013 ble det bestemt i bystyret at et toårig prøveprosjekt for å bedre holdningen til alkohol i byen skulle bli satt i gang. Foto Henrik Samuel Hansen

Viktig med god dialog
– Vi ville prøve å få til over hele linja en mer ansvarlig håndtering av alkohol. At mennesker som har fått nok ikke skal få mer. I Kristiansand har det innebåret at vi har prøvd å få til en god dialog med utestedene, forklarer saksbehandler Kim Henrik Gronert på spørsmål om hvorfor prosjektet ble startet.

– Vi prøvde dette prosjektet for å kortet ned avstanden mellom utestedene, politiet og kontrollørene.

Han kan fortelle at kontrollørene tidligere ikke følte seg velkomne på utestedene, og at vaktene hadde en slags ovenfra og ned holdning til de som kom for å kontrollere at overstadig berusede mennesker ikke var tilstede.

Utestedene på sin side sa for to år siden at de følte at kontrollørene kun kom for å «ta» dem, og at de kunne finne på å inndra skjenkebevilgning for den minste lille glipp.

Det er blant annet dette forholdet som skulle bedres i løpet av prosjektet.

Ny måte å jobbe på
– Målet på prosjektet var å teste ut en annen måte å jobbe på. En måte som er dialogbasert, i stedet for kontrollbasert. Dersom kontrollørene ser noe de ikke er fornøyd med så går de i dialog med vaktene på utestedet der og da. Dersom de har vært med på prosjektet har de skrevet under på at de skal ta diskusjonen med oss, så kommer vi til en enighet sammen, forklarer Gronert.

– Utestedene har blitt med på møter som vi har arrangert hvor vi har tatt opp risikoen rundt alkohol. Det er viktig at folk ikke blir overskjenket, og vi har ønsket å påvirke holdningene til de som står i bardisken.

Politiet har også vært sentrale i prosjektet. De uttalte da prosjektet startet at de ofte forble i bilen da de patruljerte på nattestid, med mindre de ble tilkalt til et utested på grunn av bråk. Her ønsket man at prosjektet skulle sørge for et mer synlig politi i bybildet.

I dag møtes partene i helse og sosialstyret for å oppsummere prosjektet, og for å se om det har båret frukter. Sørnett vil følge saken og komme med oppdatering når resultatene er klare.