UiA stadig mer populær

Universitetsledelsen er fornøyd med jevnt økende søkertall.

Studentene strømmer til Universitetet i Agder. Foto: Mats Myredal

– Studentene i dag er nok mye mer matnyttige enn for ti år siden, sa universitetsdirektør Tor A. Aagedal på onsdagens formannskapsmøte i Kristiansand kommune.

Ledelsen på Universitetet i Agder (UiA), representert ved Aagedal og rektor Torunn Lauvdal, var invitert for å informere om blant annet etablering av Olympiatoppen Sør, Mechatronics Inovation Lab, eksamensfestivalen 2015 og utviklingen i søkertallene.

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal ønsker mer støtte fra det offentlige. Foto: Mats Myredal Thorsen

Forbereder seg på svingninger

Den tidligere Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus i 2007. Siden den gang har antall førstevalgssøkere til institusjonen vært jevnt stigende fra 3621 i 2007 til 6664 i 2015. Aagedal mente studentene i dag er mer bevisst på jobbmarkedet når de velger karriere enn de var tidligere, noe som også gjør at tallene i fremtiden vil være mer ustabile.

– Vi må forberede oss på store svingninger.

Økte andelen søkere

Universitetsdirektøren var også svært fornøyd med å kunne konstatere at andelen førstegangssøkere til UiA på landsbasis de siste åtte årene er økt fra 3,9 prosent i 2007 til 5,2% i 2015. Lærerutdanningen var blant utdannelsene som økte i Agder.

– Dette viser at folk fremdeles ønsker å jobbe i skolen, noe som jo burde være interessant til dere som jo ansetter lærere, sa rektor Lauvdal til byens fremste lokalpolitikere.

Rektor Torunn Lauvdal oppdaterte formannskapet på onsdag. Foto: Mats Myredal

Ordføreren gratulerte

Ordfører Arvid Grundekjøn gratulerte ledelsen med den positive utviklingen.

– Dette er et uttrykk for at universitet har bygd opp sin anseelse, noe som har gitt seg uttrykk i økning på førstegangssøkere.

– Tøft å være minst

Når det ble snakk om institusjonalisering og sammenslåing av andre universiteter i landet, mente ordføreren at UiA bør bli enda flinkere til å samarbeide med utenlandske institusjoner. Rektor Lauvdal poengterte da at de allerede samarbeider med flere utenlandske skoler, noe alle universiteter må gjøre.

UiA takket selv nei til en sammenslåing med Høgskolen i Telemark (HiT) i juni 2014, noe som førte til at HiT i stedet fusjonerte med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Direktør Aagedal medga at det vil bli vanskeligere for UiA når skolene rundt dem blir stadig større.

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) hadde innspill til universitetsledelsen. Foto: Mats Myredal Thorsen

– Det vil bli tøft for oss å være det minste universitetet fremover, det er ikke tvil om det, sa Aagedal.

– Avhengig av støtte

Han poengterte at de er helt avhengig av kommunal og nasjonal støtte for å kunne drive konkurransedyktig videre i fremtiden.

– Vi skal samarbeide både i øst og vest, det må vi, men et problem for oss er at vi er strakt litt tynne, vi skal dekke over så mye.