– Kristiansand er en trygg by

Kontrollørene blir bedre mottatt, politiet er mer synlige i bybildet og bransjen samarbeider bedre sammen. Kommunen konkluderer med at deres toårige alkoholprosjekt har vært en suksess.

Kim Henrik Gronert la i går fram resultatene av prøveprosjektet for helse og sosialstyret. Foto: Kristoffer Arnesen

– Det jeg har lyst til å si, er at vi er superfornøyde med svarene som vi har fått, sa fagansvarlig innen bevilling i Kristiansand, Kim Henrik Gronert, foran helse og sosialstyret på tirsdag.

I to år har bevillingskontoret sammen med politiet, arbeidstilsynet og utelivsbransjen forsøkt seg på en ny måte å jobbe på. En måte som er dialogbasert fremfor kontrollbasert ved prikkbelastning. Der kontrollørene før gikk inn på utesteder, fant feil og ga prikker, går de nå i dialog med utestedet der og da og løser problemet sammen. Resultatene av prosjektet har vist seg å være meget positive.

I rapporten som er skrevet kommer det fram at serveringsnæringen i Kristiansand stiller seg utelukkende positive til det foreløpige resultatet av prosjektet.

– Jeg har gjennom disse to årene fått bevitne at forholdet mellom de deltagende parter, som tidligere har vært noe syrlig, nå er blitt sterkere og mer tillitsfullt. Vi arbeider sammen mot et felles mål – nemlig å gjøre Kristiansand til en enda tryggere og bedre by, sier leder i Kristiansand Hotell- og Restauranteierforening Claus Oliver Pedersen.

– Forholdet mellom oss, kommunen, politiet og arbeidstilsynet er basert på tillit. Dersom et prikkbelastningsystem blir gjeninnført vil den tilliten forsvinne, fortsetter han.

Færre ektremtilfeller
Kontrollørene melder også at denne måten å jobbe på har gjort hverdagen deres enklere. Der de før var lite velkomne på utestedene, og gjerne ble fot-fulgt av en ansatt, får de nå gå alene og blir tatt godt i mot. De har rapportert om en stor holdningsendring etter at de sluttet å dele ut prikker. Utestedene har også sluttet å sende meldinger seg i mellom da det kommer en kontrollør, slik at andre skal få mulighet til å forberede seg.

– På generelt grunnlag opplever kontrollørene at beruselsesnivået til enkeltindivider ved stedene er lavere enn tidligere. Vi opplever færre ekstremtilfeller, skriver kontrollørene i rapporten.

– Det kan likevel påpekes at vi opplever at noen av skjenkestedene til tider «tar noe lettere på det» enn tidligere. Det antas at dette kan skyldes at skjenkestedene ikke risikerer prikker og inndragning av skjenkebevilling.

Politiet ønsker å fortsette samarbeidet med kommunen, arbeidstilsynet og utestedene. Foto: Arkiv.

Bråk har avtatt
Politiet er også godt fornøyd med resultatene, og de ønsker å fortsette samarbeide.

I forbindelse med samarbeidsprosjektet, har politiet påtatt seg ansvar for mer uniformt patrulje i og ved utestedene.

– Dette har gjort at politiet har blitt mer synlig i bybildet. Vi patruljerer også inne på utestedene i full uniform. Dersom det er lenge siden vi har vært et sted tar utestedet kontakt med politiet og ber oss komme, sier ordensjef Dag Tallaksen.

– Denne patruljeringen skaper trygghet både for de ansatte og gjester

Tallaksen avslører også at voldsepisoder ikke har økt i den tiden samarbeidet har pågått, dette på tross av at det har kommet flere utesteder til byen. Bråk og utagerende oppførsel har avtatt noe. Tallaksen mener at Kristiansand sentrum er en trygg by.

Positiv utelivsbransje
Utelivsbransjen har heller ikke noe å si på prosjektet, og alle de deltagende parter er positive til den nye ordningen.

– For første gang på mine år i bransjen i Kristiansand, så har jeg de siste to årene opplevd et genuint samspill mellom utesteder, kommune, politi og andre instanser. Tidligere har det vært en mye større oppfatning at partene sto mot hverandre, og ikke med hverandre,  sier Erik Wikstøl, medeier på Harvey`s og Håndverkeren.

– Jeg benytter samtidig anledningen til å takke for to interessante og berikende år. Kommunen fortjener mye honnør for å ta sjansen på et slik prøveprosjekt, fortsetter han.

Det ble enstemmig vedtatt av helse og sosialstyret at de involverte partene skal fortsette med denne dialogbaserte praksisen i Kristiansand. 

Det ble enstemmig vedtatt på møte i helse og sosialstyret i går at prosjektet fortsetter. Foto: Kristoffer Arnesen