Kunstgave skapte diskusjon

Annelise Hornang ble onsdag stemt inn i arbeidsgruppen som skal forberede overtakelsen av samlingen til Nicolai Tangen. Siloen er høyaktuell som utstillingssted.

Kornsiloen ved siden av Kilden er foreslått av giveren som en passende sted for kunsten. Foto: Mats Myredal

I april ble det kjent at investor Nicolai Tangen vil gi mer enn 1000 kunstverk til en verdi av rundt 150 millioner kroner til sin fødeby Kristiansand. Hvordan gaven skal tas imot skapte hodebry i formannskapets møte på onsdag.

– Jeg er overrasket over at det blir så mye diskusjon over miniavgjørelser. Vi må passe på at gaven ikke blir for stor for oss, for dette er en kjempemulighet for byen vår, sa varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf).

Arbeidsutvalget for kunstgaven

  • Leder: Arvid Grundekjøn, ordfører (H)
  • En ikke utnevnt representant fra SKMU
  • En ikke utnevnt representant fra Cultiva
  • John G. Bernander, representant for Nicolai Tangen
  • Benthein Baardsen adm. dir. Kilden
  • Ragnar Evensen, teknisk dir. Kristiansand kommune
  • Halvard Aglen, havnedirektør (grunneier Siloen)
  • Annelise Hornang, konstituert kulturdirektør
Ordføreren leder arbeidsgruppe

Samlingen til Nicolai Tangen blir ifølge Fædrelandsvennen av Blomqvist Kunsthandel vurdert til å være «den største, bredeste, dypeste og viktigste samlingen i privat eie av norsk kunst fra tidsperioden 1930 – 1970». Et «hurtigarbeidende arbeidsgruppe» bestående av representanter fra det offentlige og fagmiljøet vil i den nærmeste tiden forberede etableringen av en stiftelse som kan overta kunstverkene.

Rådmannen hadde innstilt til en arbeidsgruppe ledet av ordfører Arvid Grundekjøn (H), to representanter fra Sørlandets kunstmuseum (SKMU) og Cultiva, samt fire menn (se boks).

– Ubalansert

Arbeiderpartiets Mette Gundersen poengterte at det er bystyret og formannskapet som skal avgjøre den endelige plasseringen og bruken av gaven, ikke arbeidsgruppen. Likevel ble det mye diskusjon om både utvalgets medlemmer og kjønnsbalansen.

– Jeg registrerer at arbeidsgruppen har blitt en rent Høyre-utvalg. Vi mener det bør være den faglige, og ikke den politiske delen av kultursektoren som bør være representert. Vi ønsker dermed å få inn inn konstituert kulturdirektør Annelise Hornang. Dette vil også rette opp noe av kjønnsubalansen i utvalget, sa Gundersen.

– Tung materie

Formannskapet diskuterte onsdag kunstagaven fra Nicolai Tangen. Foto: Mats Myredal

Forslaget til Arbeiderpartiet om å inkludere Hornang i arbeidsgruppen ble vedtatt etter støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Venstre ønsket også å inkludere venstrepolitiker og leder for Kristiansand kunsthall, Cecilie Nissen, men dette forslaget fikk kun støtte fra Arbeiderpartiet. Ordfører Grundekjøn utrykte bekymring for at utvalget nå var blitt for stort med sine åtte medlemmer.

– Jeg opplever grupper med mer enn fem-seks medlemmer som ganske tung materie, sa han til formannskapet.

– Ikke tenkt på kjønn

Rådmann Tor Sommerseth tok på seg ansvaret for diskusjonene som kom opp på grunn av forslaget til arbeidsgruppe.

– Jeg har tenkt praktisk på hvilken gruppe som raskt kan få dette på banen, og har ikke tenkt kjønn i det hele tatt. Fokuset har vært på å få med de institusjoner som er viktig for å få denne prosessen kjapt i gang, sa han.

Finansmilliardær Tangen har selv foreslått at kornsiloen ved siden av Kilden kan være en bra plassering for samlingen. Dette er noe utvalget skal se nærmere på – i utvalget sitter blant annet havnedirektør Halvard Aglen som representant for grunneieren.