Enter the ad code for 468x60 ad spot

- Det er Fylkesmannen som godkjenner prosjektet

Av Marianne Gjedtjernet Send e-post til forfatteren og Dagny Elisabeth Ulland Send e-post til forfatteren - Publisert: 27. mai, 2015

Halvard Aglen, havnedirektør ved Kristiansand Havn, ønsker ikke å ta ansvar for at fyllmassen de bruker er forurenset.

Det plukkes søppel på Dvergsøya. Foto: Dagny E. Ulland

I forbindelse med utbygging av den nye Cruise-kaia får Kristiansand Havn fyllmasse fra Glencore sine utsprengninger av nye fjellhaller og kommunens sprengninger på Odderøya til et nytt renseanlegg.

- Kristiansand Havn åpner bare for mottak av steinmasser, det er opp til Fylkesmannen å godkjenne prosjektet, sier Halvard Aglen.

I dag var Kristiansand Havn, Parkvesenet og Skjærgårdsledelsen ute på Dvergsøya på befaring.

Politiet skal før utløpet av mai ferdigbehandle anmeldelsen som Nina Hove leverte i februar. Kristiansand Havn er  opptatt av å tydeliggjøre at de kun tar i mot steinmasser som kommer fra andre prosjekters sprengning og ikke kan holdes ansvarlig for at det følger med plastledninger.

Sørnett oppdaterer saken

Kommentarer

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand