– Det er Fylkesmannen som godkjenner prosjektet

Halvard Aglen, havnedirektør ved Kristiansand Havn, ønsker ikke å ta ansvar for at fyllmassen de bruker er forurenset.

Det plukkes søppel på Dvergsøya. Foto: Dagny E. Ulland

I forbindelse med utbygging av den nye Cruise-kaia får Kristiansand Havn fyllmasse fra Glencore sine utsprengninger av nye fjellhaller og kommunens sprengninger på Odderøya til et nytt renseanlegg.

– Kristiansand Havn åpner bare for mottak av steinmasser, det er opp til Fylkesmannen å godkjenne prosjektet, sier Halvard Aglen.

I dag var Kristiansand Havn, Parkvesenet og Skjærgårdsledelsen ute på Dvergsøya på befaring.

Politiet skal før utløpet av mai ferdigbehandle anmeldelsen som Nina Hove leverte i februar. Kristiansand Havn er  opptatt av å tydeliggjøre at de kun tar i mot steinmasser som kommer fra andre prosjekters sprengning og ikke kan holdes ansvarlig for at det følger med plastledninger.

Sørnett oppdaterer saken