Kristiansand klar for syriske flyktninger

Arbeiderpartiet sitt forslag ble vedtatt i formannskapet onsdag, men kommunen forutsetter bidrag fra staten.

Formannskapet hadde flyktningesaken oppe til diskusjon på onsdag. Foto: Mats Myredal

Arbeiderpartiets tillegg

"Dersom Stortinget vedtar at Norge skal ta i mot et gitt antall syriske flyktninger, er Kristiansand kommune innstilt på å også ta i mot sin andel av disse, i tillegg til de lengeværende (fra asylmottak, journ. anm.) som omtalt i pkt. 1"
– Vi skulle gjerne tatt i mot flere enn det, men slutter oss til innstillingen til rådmannen om å ta de vi kan, sa Arpeiderpartiets (Ap) gruppeleder Mette Gundersen.

Formannskapet i Kristiansand kommune vedtok onsdag formiddag enstemmig rådmannens innstilling om å ta imot flyktninger. Den sier at kommunen skal si ja til å være med på en nasjonal dugnad for å løse utfordringene med køene på asylmottakene.

177 ekstra flyktninger over to år

Over 5200 personer har fått godkjent asyl i Norge og venter på et sted å bo. I tillegg skal 2000 kvoteflyktninger bosettes direkte i kommunene.

Kristiansand sin andel vil utgjøre 43 flyktninger fra norske mottak og 59 syriaflyktninger i 2015, samt 75 syriaflyktninger i 2016, altså tilsammen 177 personer.

Positiv til 10 000

Arbeiderpartiet kom i tillegg med et forslag om å legge til at kommunen er innstilt på å bidra med sitt om Stortinget vedtar å øke antallet syriske flyktninger som får komme til Norge. Dette ble vedtatt med åtte mot fem stemmer. Fremskrittspartiet, Høyre og Pensjonistpartiets stemte imot.

– Vi har ikke kapasitet til å ta imot flere enn vi gjør nå. Det finnes andre konflikter i verden som fortjener minst like mye oppmerksomhet som Syria, mente Tor Sigbjørn Utsogn fra Fremskrittspartiet, som fikk rask respons fra Gundersen.

– Det er altså FN som ber Norge om å ta i mot 10 000 syriaflyktninger og som kaller Syria den største flyktningekrisen siden andre verdenskrig, sa hun.

Krever penger fra staten

Lokalpolitikerne var samstemt om at staten må bidra økonomiske ekstrabevilgninger for at det skal være mulig for kommunen å håndtere flyktningestrømmen. Rådmannen har anslått at det vil koste kommunen minimum 20 millioner ekstra å ta imot de 177 ekstra beboerne.

Arbeiderpartiet er blant partiene som i disse dager forhandler på Stortinget om å øke antallet syriaflyktninger Norge skal imot de neste to årene til 10 000. Deres representant fra Vest-Agder, Odd Omland, er klar på at staten i så fall må stille opp med ekstrabevilgninger.

– Blir det ekstra i denne forbindelsen, må staten være til å stimulere, sier han til Sørnett.

Konsgård har erfaring med flyktningbølger

Rektor Morten Hauger ved Kongsgård skolesenter mener at de har nådd grensen for sin kapasitet når det gjelder å ta imot nye flyktningelever, men at denne kan økes.

– Vi kan få tak i nye undervisningslokaler og vi kan gå flere økter. Kveldsundervisning har vi erfaring med fra når bosnierne kom, når kosovoalbanerne kom og når chilenerne kom. Vi har erfaring med å utvide skoledagen, så det er en mulighet.

Rektor Morten Hauger ved Kongsgård skolesenter mener kapasiteten deres er full, men at den kan økes ved økte bevilgninger. Foto: Mats Myredal