Velges i dag

I dag skal det avgjøres hvem som blir ny rektor ved Universitetet i Agder.

Fra 6.-13.mai ble det gjennomført en valgrunde med 5 kandidater. Ingen av kandidatene oppnådde 50 % av stemmene og det gikk dermed til en ny valgomgang med de to kandidatene som hadde fått flest stemmer.

De to gjenværende kandidatene er Frank Reichert, Dekan ved Fakultet for teknologi og realfag, UiA og Sigbjørn Sødal, Dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA.

 

Frank Reichert. Foto:UiA

Frank Reichert ønsker å gi forskningen mer ressurser og infrastruktur. Dette ønsker han å gjøre gjennom samarbeid med partnere og ekstern finansiering. Reichert ønsker også å jobbe med en strategi som gir UiA en ledende posisjon i Europa når det kommer til utdanning og forskning.

Sigbjørn Sødal. Foto:UiA

Sigbjørn Sødal ønsker også å øke finansieringen utenom det vanlige budsjettet. Videre vil Sødal styrke Universitetets forankring i Agder. Til sist vil Sødal legge til for at åpenhet, forutsigbarhet, tillit og engasjement er viktige elementer i organisasjonen.

Klokka 14.00 idag er siste frist for å stemme, og resultatet blir offentliggjort rundt klokka 18.00 i kveld. Valgstyret vil holde et møte på UiA der de legger frem tallene.