Båtmesse med barn som fokus

Barnas Stasjon i Kristiansand er en av flere veldedighetsorganisasjoner som deler på overskuddet fra den kommende båtmessen.

Anne Randi Hansen i Barnas Stasjon viser frem hagen der barna boltrer seg.

 

– Vi er helt avhengige av ekstra gaver for å kunne vedlikeholde de tiltakene vi har, og komme med nye, sier Anne Randi Hansen i Barnas Stasjon i Kristiansand.

Pengene de får inn, brukes til å bedre aktivitetstilbudet for barna som er innom stasjonen.

– Neste prosjekt er å lage en grillbu, kanskje et snekkerverksted i hagen, sier en optimistisk Hansen.

«Barn først og fremst»

Det er den internasjonale organisasjonen, Kiwanis, som arrangerer båtmessen i Kristiansand. De driver humanitært arbeid i frie nasjoner over hele verden, og har 80 klubber spredt over hele Norge. Gjennom sitt motto «barn først og fremst», setter de fokus på vanskeligstilte barn.

Tom Nordby er pressekontakt i Kiwanis Club Kristiansand. Han er veldig glad for å kunne bidra.

Tom Nordby, i Kiwanis Kristiansand, er glad for å kunne bistå med midler for Barnas Stasjon.

– Vi jobber dugnad gjennom året for å kunne få inn penger til klubben, som vi kan gi videre til forskjellige tiltak blant barn og unge. Det er primært i landsdelen, men også noen internasjonale og nasjonale prosjekter.

Veldedighet rettet mot barn og unge

– For å kunne opprettholde et godt tilbud for barn i mer eller mindre vanskelige situasjoner, er det ytterst nødvendig med pengegaver, utdyper Hansen.

Hun er en av flere frivillige på senteret i posebyen i Kvadraturen. Stasjonen som har seks avdelinger fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, har barn som hovedfokus. Å hjelpe barn som har hatt en hard start på livet, eller som lever i et miljø preget av rus, er Barnas Stasjons fremste oppgave.  Hansen er veldig glad for støtten de får fra båtmessen.

– Det syns vi er fantastisk hyggelig og positivt.

Gode samarbeidspartnere

Nordby kan fortelle at de også er helt avhengige av støtte. Sponsorer og samarbeidspartnere er viktige for at skal ha muligheten til å gi videre til trengende.

– Jo mer penger vi kan få inn på messen, desto mer kan vi gi til barn og unge i nærområdet.

Pengene kommer godt med

Med hjelp og støtte har Barnas Stasjon allerede fått til mye. De har blant annet laget en aktivitetssal som brukes på vinterstid, da mulighetene for å være ute er mindre enn på sommeren. Renovering av hagen i bakgården, er også et prosjekt stasjonen har fått gjennomført med tilskudd fra blant annet båtmessen. Og planene for nye tiltak som hjelper på trivselen for alle barna som er innom, er allerede i tankene til de ansatte.

Mye folk på båtmesse. Foto: Kristiansand båtmesse.

 

Kristiansand båtmesse arrangeres i gjestehavna førstkommende lørdag og søndag.