Tommel opp for digitale verktøy i undervisning

-Digitale verktøy i undervisning kan bidra til å øke motivasjonen til elevene, mener førsteamanuensis Martin Carlsen ved UIA.

Han mener digitale verktøy som Ipad og datamaskiner vil gi noen muligheter, som analoge verktøy ikke kan.

Førsteamanuensis Martin Carlsen ved UIA Foto: Madeleine Liereng

Flere barneskoler i Kristiansand benytter seg av disse i undervisningen, spesielt i fag som matematikk og språk.

Elev i andreklasse spiller brøkraketten. Foto: Madeleine Liereng

Andreklassingene ved Lovisenlund skole, mener dette er en morsom måte å lære på.

Lærer for elevene i andreklasse, Cato Jakobsen sier de har en klar praksis på hvordan verktøyene brukes i undervisningen.

– Vi bruker stort sett apper som gjør at elevene produserer noe selv, sier Jakobsen.

Lærer ved Lovisenlund barneskole, Cato Jakobsen Foto Karianne Hinlo

Han forklarer at elevene synes det var veldig stas i begynnelsen å bruke Ipad, men at de nå har forstått at det er et arbeidsverktøy.

Tirsdag denne uken hadde oppvekststyret møte, der det kom frem at det er høyst nødvendig å bevilge mer pengertil innkjøp og vedlikehold av digitale verktøy.