– Ingen medlemsflukt på Sørlandet

Rekordmange har så langt i 2015 meldt seg ut av Den norske kirke. Men dette gjelder ikke Agder og Telemark bispedømme.

Kristiansand domkirke. Foto: Sørnett arkiv

– Vi har ikke merket en stor forskjell i antall utmeldinger. Tallene ser veldig stabile ut i forhold til våre medlemmer. I fjor hadde vi 1200 utmeldinger, mens vi så langt i år ligger på 1018, sier personalsjef i Agder og Telemark bispedømme, Bjarne Nordhagen.

På bilde: Bjarne Nordhagen, personalsjef Agder og Telemark bispedømme

Nordhagen legger vekt på at Agder og Telemark bispedømme har rundt 440.000 medlemmer, og at det derfor bare er mellom en halv og en promille som velger å melde seg ut.

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at hittil i år har det vært rundt 11.000 utmeldinger fra Den norske kirke. Det ligger dermed an til at 2015 blir et rekordår for utmeldinger. Avdelingsdirektør i avdeling for kirkeordning i Kirkerådet, Ole Inge Bekkelund, sier til Vårt Land at dette trolig skyldes både kirkevalget og en app som har gjord det enklere å melde seg ut.