Hun blir ny arbeids- og velferdsdirektør

Sigrun Vågeng (65) får jobben som ny NAV-direktør.

Sigrun Vågeng er ny NAV-direktør. Foto: Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Det ble klart i et statsråd i dag. 65-åringen kommer fra stillingen som direktør for Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

NAV må bevege seg nærmere det som har med arbeid å gjøre. Det har vært avgjørende å finne en direktør som kan bidra til å gjenreise A-en i NAV, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, i en pressemelding.

– Jeg har lett etter en direktør som kan gi NAV ny kraft og energi. Min utfordring er å gi NAV nok styrke til å gjenreise A-en, slik at vi kan sikre en verdig velferd. Vi må også gå fra en byråkratireform til en brukerreform. Folk må komme først, ikke excelark og skjema, sier statsråden.

Den nye NAV-direktøren tiltrer 5.oktober.

– Jeg er overbevist om at Sigrun Vågeng er rett person som ny direktør i NAV, sier Robert Eriksson.

Vågeng har sin utdanning fra Norges Handelshøyskole, BI og Universitetet i Oslo. Vågeng har styreverv i Helse Sør-Øst, Det norske kammerorkester, styremedlem og Norsk design- og arkitektursenter.

Tidligere har hun hatt verv i Ekspertutvalget NAV, Arbeids- og sosialdepartementet, utvalgsleder, Anthon B. Nilsen Utdanning AS, Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for samfunn og helse, World Skills, Labour Relation Committee, Chemical Industry, president Oslo lufthavn Gardermoen, styremedlem, Norsk hotellhøgskole og Gastronomisk institutt.