UiA ønsker 80 millioner til Sørlandslaben

Økonomidirektør i UiA, Kjetil Hellang, er full av forventninger før statsbudsjettet legges fram i morgen.

SLIK SKAL DET BLI: Utbyggingen av Sørlandslaben skal starte januar 2016.
ILLUSTRASJON: RAMBØLL

Blant annet fordi det vil ha mye å si for hvordan Sørlandslaben (Mechatronic Inovation Lab) vil bli.

– Vi har et stort ønske om å få innvilget 80 millioner til finansiering av Sørlandslaben. Det vil bety veldig mye, sier Hellang.

Går til utstyr

I det reviderte statsbudsjettet i fjor fikk Sørlandslaben innvilget 20 millioner kroner, og det vil derfor være 100 millioner kroner totalt tilgjengelig dersom morgendagens ønske oppfylles.

Pengene skal gå til innkjøp av utstyr.

– Vi får kjøpt nytt, topp moderne utstyr, i stedenfor gammelt og brukt. Vi kommer til å gå i gang med utbyggingen uansett om vi får de 80 millionene eller ei, men da blir det veldig annerledes og ikke optimalt. Med gammel teknologi får man heller ikke forsket fram ny teknologi, påpeker økonomidirektøren.

LES OGSÅ: Stiftelsen Arkivet venter 15 millioner i morgen

Hellang får støtte av KrFs stortingsrepresentat fra Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan, Han mener Sørlandslaben bør få innvilget fullfinansiering av prosjektet i statsbudsjettet som legges fram i morgen.

Fra før av er det klart at byggestart for Sørlandslaben i Grimstad blir januar 2016.

Ny finansieringsmodell?

Over lengre tid har Hellang ønsket ny finansieringsmodell for UiA, som tilsvarer de eldre universitetene.

– Nå har vi en finansieringsmodell som tilsier at vi ikke kan konkurrere med de eldre universitetene på flere forskningsfelt. Dersom vi får gjennomslag for ny finansieringsplan, vil det gjøre UiA til et virkelig fullblods universitet. Det vil ha veldig mye å si, blant annet vil vi kunne forske mer og bedre, sier han.