Politikere bekymret for Sørlandslaben

Politikerne på Sørlandet er ikke fornøyd med at statsbudsjettet ikke har lagt noen midler til Sørlandslaben.

Sørlandslaben hadde håpet på 80 millioner kroner i statsbudsjettet, men fikk ingenting. Foto: Ramboll.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) hadde forventet at statsbudsjettet skulle gi penger til Sørlandslaben.

– Jeg er overrasket. Det argumenteres med at man kan søke om disse midlene i et eget forskningsbudsjett, og det er en grei argumentasjon. Vi regner med at pengene kommer der, men vi trenger en garanti for at det kommer, sier Ropstad til Sørnett.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Det er tidlig å si, men vi trenger en bekreftelse eller eventuell avkreftelse på om disse pengene kommer eller ikke, svarer Ropstad.

Ensidig næringsliv

Alf Holmelid (SV) er bekymret over statsbudsjettet.

– Her på Sørlandet har vi et altfor ensidig næringsliv. Dette er veldig uheldig, sier Holmelid og utdyper:

– Med Sørlandslaben kan vi få flere bein å stå på i næringslivet. At vi ikke får midler til dette betyr at de ikke tar høyde for om det skulle komme en arbeideledighetskrise.

I fjor fikk Sørlandslaben 20 millioner kroner i det reviderte statsbudsjettet.

– Vi regnet med at det var starten av en pakke. Nå må vi se på hvordan vi skal finansiere Sørlandslaben. Dette er overraskende, mener Holmelid.

Forhandlinger

Rektor ved UiA, Torunn Lauvdal, var skuffet over statsbudsjettet. Det var også Jørgen Kristiansen (KrF).

– Vi hadde håpet på de 80 millionene nå, så litt skuffet må vi være. Spesielt med situasjonen nå, med tøffe tider for bransjen med nedbemanning og lav oljepris. Dette hadde vært bra med et løft til innovasjon og forskning. Vi har gode forhandlere i KrF fra Sørlandet i Ropstad og Hans Fredrik Grøven. De vil jobbe som vil jobbe aktivt for å få inn pengene i det endelige statsbudsjettet, sier Kristiansen til Sørnett.

Nå må Sørlandslaben gjennom forhandlinger og håpe at de får medhold hos andre partier.

– Vi er skuffet over at det ikke er midler til landsdelens viktigste omstillingstiltak, og må nå sette vår lit til Venstre og KrF i budsjettforhandlingene, sier Alf Holmelid til Sørnett.

Dette er Sørlandslab:

  • De globale oljeteknologiindustri-bedriftene i NODE-klyngen i samarbeid med Universitetet i Agder vil realisere «Sørlandslab» på campus Grimstad.
  • Et signalbygg på 10 000 kvaderatmeter med materialtest- og produktlaboratorium skal bli Sørlandets science fiction- senter.
  • Senteret skal bidra til at NODE-bedriftene også i fremtiden, beholder sin verdensledende posisjon. Visjonen er å bli Norges teknologisentrum for forskning og innovasjon.

Kilde: NODE