Node-lederen: – Ikke dette vi håpet på

Det kom som et sjokk for administrerende direktør i Node, Anne Grete Ellingsen, at Sørlandslaben ikke ble nevnt i statsbudsjettet.

 

Direktør i Node, Anne Grete Ellingsen, er ikke fornøyd med statsbudsjettet.

– Det var overraskende og veldig, veldig skuffende, sukker Anne Grete Ellingsen.

Sørlandslaben hadde håpet på 80 millioner kroner til prosjektet, men fikk ingenting. Det har skuffet UiA-rektor Torunn Lauvdal og de lokale politikerne.

– Jeg synes at det er uforståelig at regjeringen ikke vil gi oss noen midler. Vi får jo ikke råd til utstyr, og det går ikke an å ha en lab uten noe utstyr, sier Ellingsen.

Mellompartier

Heller ikke i fjorårets statsbudsjett ble Sørlandslaben tildelt noe, men gjennom det reviderte statsbudsjettet fikk laben 20 millioner. Ellingsen sier at årets statsbudsjett gir Sørlandslaben grunn til å tvile på fremtiden.

– Vi har tidligere hatt veldig god støtte fra politikerne tidligere, og signalene vi fikk var at dette skulle fortsette. Det hadde ikke vært ueffent med 20 millioner til, mener Ellingsen.

Nå er det opp til mellompartiene å sørge for at statsbudsjettet vil tildele midler til Sørlandslaben.

– KrF og venstre har god forståelse for at vi ønsker dette og vi håper at forhandlingen kan gi oss mer midler som i fjor, sier den administrerende direktøren ved Node.

Vil ikke spekulere

– Hva tror du er årsaken til at dere ikke fikk noen midler tildelt?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Nå skal vi jobbe hardt videre for å oppnå det vi ønsker, forteller Ellingsen, som legger til at hun er positiv til at regjeringen ønsker å tildele forskning mer midler.

– Oljebransjen er inne i en omstilling og vi prøver å elektronvisere, robotisere og automatisere deler av omstillingen.

I statsbudsjettet står følgende:

  • Satsingen på kunnskap fortsetter. Regjeringen legger frem det største forskningsbudsjettet noensinne både i antall kroner og som andel av BNP.Regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning gjennom blant annet 238 nye rekrutteringsstillinger og ny forskningsinfrastruktur. Det foreslås 1 milliard kroner til lærerløftet. For tredje året på rad foreslår Regjeringen å bedre studentenes økonomiske vilkår ved å øke basisstøtten utover prisveksten. Forskningsinnsatsen styrkes i budsjettet med 2,1 milliarder kroner.
Økonomidirektøren ved UiA, Kjetil Hellang, snakker her om konsekvensene og skuffelsen ved at pengene ikke ble innvilget.

 

Fakta:

Dette er Sørlandslab:

  • De globale oljeteknologiindustri-bedriftene i NODE-klyngen i samarbeid med Universitetet i Agder vil realisere «Sørlandslab» på campus Grimstad.
  • Et signalbygg på 10 000 kvaderatmeter med materialtest- og produktlaboratorium skal bli Sørlandets science fiction- senter.
  • Senteret skal bidra til at NODE-bedriftene også i fremtiden, beholder sin verdensledende posisjon. Visjonen er å bli Norges teknologisentrum for forskning og innovasjon.

Kilde: NODE