Her er det nye bystyret

Onsdag er det nye bystyret på plass. Sørnett gir deg bystyre-guiden!

– Jeg gleder meg selvfølgelig til å bli ordfører, ler Harald Furre.

Han håper opposisjonen opptrer fint og kommer med konstruktiv kritikk og konstruktive forslag.

– Jeg ønsker å være en offensiv pådriver og komme med gode forslag til saker som kommer på bordet.

 

Blant de yngste i opposisjonen, er Andreas Landmark (18) fra SV. Han er valgt inn for første gang og sier til Sørnett at det blir spennende å komme i gang.

– Generelt mener jeg det er god spredning blant representantene, men det er litt få unge.

– Jeg er jo helt ny i bystyret, og håper å komme inn med litt friskt blod og nye ideer.

Den eldste bystyrerepresentanten er Odd Alik Salvesen (80). Han er helt klar på at han skal tale de eldres sak.

Odd Salvesen, Pensjonistpartiet
FOTO: vaf.no

– Det primære for vårt parti er de eldre.

– Det er bra mye å sette seg inn i. Før møtet må man lese gjennom 1400-1500 sider med sakspapirer og det er utfordrende.

 

Lengst kjørevei har Ingrid Wisløf Jæger (AP), mens Inger Skeie Hansen (H) har kortest.
Det bor flest bystyrerepresentanter i og rundt Kvadraturen, mens områder som Tinnheia, Hellemyr, Vige og Grim er underrepresentert.
20 kvinner og 32 menn sitter i Kristiansands øverste folkevalgte organ.

 

 

Bli kjent med bystyrerepresentantene i Sørnetts interaktive kart: