Asylsøkere strømmer til Kristiansand

Flyktningestrømmen til Europa merkes også i Kristiansand. De siste fem ukene er det kommet flere asylsøkere med Color Line Superspeed enn i hele fjoråret totalt.

(Se hva som venter flyktningene på Color Line-kaien i videoen over)

FAKTA

FLYKTNINGEKRISEN
  • Rundt 600 000 har immigrert til Europa så langt i år
  • 13246 kom til Norge i løpet av årets første ni måneder
  • Det bodde 188 000 flyktninger i Norge ved inngangen til 2015
  • Innvandringen fra Syria er beregnet til å koste Norge 430 milliarder kroner ut århundret
  • Dette er beregnet til å tilsvare 53 øre per dag for hver innbygger
(Kilder: IOM, SSB)
– For en måned siden så vi at det kom såpass mange flyktninger at vi besluttet å ha ekstra beredskap for å plukke opp de som kommer med ferga, forteller Jan Vidar Ødegård, avdelingssjef utlendingsseksjonen Agder politi.

De siste årene er det kommet mellom 40 og 50 asylsøkere via Color Line Superspeed fra Danmark til Kristiansand. I år er allerede 120 registrert. Beredskapsplanlegger i Agder politi, Rune Lindtveit kan informere om at 65 er kommet siden 14. september.

– Da begynte vi å merke at strømmen begynte. Nå kommer det 10 til 20 i uken. Antallet spretter litt opp og ned fra uke til uke, sier Lindtveit.

Stadig flere flyktninger finner veien til Kristiansand med Superspeed. FOTO: Karianne Sjønnesen Hinlo

– Fordel med hurtig behandling

Tidligere i år kom det i gjennomsnitt en i uken. Av de som er kommet den siste måneden er over 80 prosent syrere. Få av dem viser reisedokumenter. Det bekymrer avdelingssjef Ødegård.

Jan Vidar Ødegård og Agder-politiets utlendingsseskjon har iverksatt ekstra beredskap i forbindelse med flyktningekrisen. FOTO: Karianne Sjønnesen Hinlo

– I begynnelsen viste flere dokumenter. Dette er svært viktig for en avklaring av oppholdsgrunnlaget. Flyktninger med et reelt beskyttelsesbehov har ingen risiko med å vise dokumenter. Det er kun en fordel med en hurtig behandling, sier Ødegård.

Mange velger Larvik

– Tilstanden på de som ankommer er ulik. Noen bærer preg av å ha vært på reise i lang tid, forteller Ødegård.

Agder-politiet har imidlertid foreløpig ikke problemer med å håndtere den store økningen. Sammenlignet med ankomststeder lenger øst er det fremdeles en relativt liten andel som finner veien hit.

– Mange tar båten til Larvik istedenfor Kristiansand, siden det er nærmere Oslo.