Kristiansand får Jegersberg gratis

Klima- og miljødepartementet kjøper Forsvarets tidligere øvingsområde på vegne av Kristiansand kommune. Prislapp for kommunen: 0 kroner.

Forsvaret varslet i høst at de ville selge det 7,6 kvadratkilometer store turområdet Jegersberg. Statlige etater fikk forskjøpsrett.

Som Sørnett har omtalt tidligere, har det vært stor politisk støtte for å sikre at området, som er taksert til en verdi på 6,4 millioner kroner, ikke skal havne i privat eie. Det ser det nå ut som at politikerne har fått til.

Kommunen forplikter seg til ikke å dele området eller bruke det til annet enn friluftsformål for allmennheten. Overdragelsen skjer trolig i løpet av november. Det skriver Kristiansand kommune på sin nettside.

– Det er viktig at Jegersberg sikres som friluftsområde for byens befolkning. Derfor er jeg svært glad for at staten finansierer dette kjøpet og at allmenheten dermed sikres tilgang til en av byens flotteste områder i all fremtid, sier ordfører Harald Furre til kommunens nettside.

Naturforvalter i parkvesenet, Trond Johanson er også strålende fornøyd med beslutningen.

– Dette har vi jobbet for i mange år. Det passer bra at sluttspurten kom i 2015, Friluftslivets år. Det er en styrke at det tinglyses en heftelse om at området skal forvaltes som et friluftsområde i all fremtid, sier Johanson til kommunens nettside.

Naturforvalteren er klar på hvorfor denne avgjørelsen er så viktig for Kristiansands befolkning.

– Sammen med Baneheia er Jegersberg det mest brukte friluftsområdet i Kristiansand. Det er både et bynært turområde og et regionalt friluftsområde. Derfor er det viktig at det offentlige sikrer seg eiendommen til glede for alle. Det er godt utbygd med stier, løyper og turveier her. Området er også mettet av kulturminner, som for eksempel Postveien, gravrøyser og kalkgruve. I tillegg er det kulturminner fra Forsvarets virksomhet gjennom 100 år. Det er også flere gode fiskevann her.

 

Foto: Kristiansand kommune