Kritisk til nye Knutepunkt-planer

Ny strategiplan for Knutepunkt Sørlandet frem til 2019 ble lagt frem for formannskapet i Kristiansand onsdag.

- Knutepunktet er en dårlig substitutt for kommunesammenslåing, mener Finn Holmer-Hoven.

Formannskapet i Kristiansand gikk onsdag inn for en ny handlingsplan og budsjett for 2016 til 2019 for Knutepunkt Sørlandet.

Tidligere redaktør i Fædrelandsvennen, Finn Holmer-Hoven er kritisk til dette samarbeidet.

  • Knutepunkt Sørlandet er et samarbeidsorgan mellom Kristiansand og kommunene rundt: Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.
  • Har ikke myndighet til å avgjøre større politiske saker, men samarbeider stadig tettere om kommunale oppgaver.
  • Skal bidra med en sterkere interaksjon mellom by og omland. "Dette er en forutsettning for fortsatt vekst i Kristiansandregionen, står det på deres hjemmesider.
Kilde: http://www.knutepunktsorlandet.no/

– Jeg har alltid ment at Knutepunkt er en dårlig substitutt for sammenslåing. Hadde kommunene slått seg sammen, ville man fått et mer gjennomsiktig og åpent demokrati. I stedet er det indirekte valgte politikere som samarbeider på tvers av kommunene, sier Holmer-Hoven.

Handlingsplanen  viser til Knutepunkt Sør sitt budsjett. Midlene skal gå til blant annet, lønn til ansatte og et prosjekt for å få til et felles barnevern på tvers av kommunegrensene.

– Se å få i gang sammenslåingen så fort som mulig. Det er mer logisk og rasjonelt at disse kommunene blir til en stor kommune, sier Homler-Hoven.

Videre er han ikke fornøyd med hva som har blitt oppnådd hittil, men mener samarbeidet er et steg i riktig retning.

– Jeg er ikke imponert over hva samarbeidet har ført til så langt. Jeg mener kommunerevisjonen burde være landet, sier Holmer-Hoven.

– Jeg er positiv til dette samarbeidet med tanke på at det går i riktig retning mot kommunesammenslåing. Det er bra det settes i gang et samarbeid, men en sammenslåing burde blitt gjennomført tidligere, sier Holmer-Hoven.

Jobber med saken

Knutepunktet Sørlandet er også for kommunesammenslåing. Regjeringen har satt en frist 1. juli 2016 for at kommuner vedtar å slå seg sammen. Iveland og Vennesla er de eneste kommunene i Knutpunkt Sør som har sagt nei, men resten av kommunene diskuterer om å samles i en storkommune.

– Prosessen for å slå sammen kommunene er i gang. Det er utredet ulike alternativ for sammenslåingen, og vi jobber med at dette skal gjennomføres, sier rådgiver i Knutepunktet Sør, John Ånon Jonassen.

– Slikt samarbeid vi har nå har demokratiske utfordringer. Det er indirekte valgte representanter, i stedet for folkevalgte. Dessuten er det mer effektivt å ha et samlet kommunestyre slik det blir ved sammenslåing, sier Jonassen.