Kartlagt overnattingsplasser

UDI har iverksatt sin overordnede beredskapsplan på grunn av flyktningkrisen. Beredskapsavdelingen til Fylkesmannen i Vest-Agder har i den siste tiden kartlagt hvor det er overnattingsplasser i kommunen.

UDI har iverksatt beredskapsplanen sin og dermed har vi et koordineringsansvar, sier Yngve Årøy til Sørnett. Vi samarbeider med UDI, IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og BUFDIR (barne- ungdoms- og foreldredirektoratet).

Beredskapsleder hos Fylkesmannen i Vest-Agder Yngve Årøy.

 

Beredskapsavdelingen støtter UDI ovenfor kommunen, gjennom at de har bedt kommunene i fylket om å rapportere til dem hvor mange overnattingsplasser de har tilgjengelig. Dette skal i følge Årøy gjelde transittmottaksplasser, mottaksplasser og plasser til permanent bosetting.

– Ellers har vi ikke vært så mye involvert, trykket er mye sterkere i for eksempel Østfold, Oslo og Akershus og i Finnmark, ved russergrensa, sier Årøy. Aust-Agder, for eksempel har en annen tilnærming enn oss. Vi regner med at det blir et større trykk senere, når det kommer flere hit. Da vil vi være forberedt til å ta i mot flere, på grunn av de gode forberedelsene og kartleggingen vi har gjort.

Tormod Stavnes, direktør i UDI Sør, sa til Fevennen tirsdag at det er aktuelt med brakkeby i Kristiansand. For øyeblikket er det helt fullt på Budget Hotel i Kristiansand og det er mnge flyktninger på Årros i Søgne.

– Ellers har vi som vanlig oppnevnt og fører tilsyn på verger for enslige mindreårige asylsøkere, sier Årøy. Dette er en ordning for asylsøkere som har fått søknaden om opphold innvilget. Vergene skal være en juridisk erstatter for foreldrene, og tale barnets sak.
– Vi har også ført tilsyn på omsorgssentre i fylket, Dette er for enslige mindreårige asylsøkere som er under 15 år, avslutter Årøy. Dette er et tilbud som er underlagt BUFDIR, og de skal blant annet sikre tilgjengelige plasser både offentlig og privat, og ha daglig omsorg for barna som bor der.

 

Årøy sier til Sørnett at de to siste oppgavene er oppgaver som de hadde gjort uavhengig av flyktningkrisen eller ikke, men det er ekstra viktig nå.