Gruppe 3: Mener skolene bør ha bedre opplæring om mobbing

"Ola Nordmann" og Kristoffer Liland ble utsatt for mobbing i sine yngre dager. Nå håper dem at tiltakene rundt mobbing på skolen hjelper.

 

Kristoffer Liland og «Ola Nordmann» har blitt utsatt for psykisk og fysisk mobbing. Nå håper dem at det jobbes hardt for å bekjempe mobbingen (Foto: Dagbladet).

– Hvis vi jobber med det, så tror jeg vi på sikt kan klare å kutte ned på mobbingen. Det handler om å endre systemer og jobbe med kulturen, mener Kristoffer Liland.

«Ola Nordmann» forteller at trenden viser at det blir mindre mobbing, selv om det finnes mye mørketall.

– Jeg tror det vil bli mindre mobbing ved hjelp av bevistgjøringene , bøkene, foredragene og tiltakene i både skoler og barnehager rundt dette temaet, mener «Ola Nordmann».

Psykisk og fysisk mobbing

– Jeg satt i skapet i flere timer, siden barnehagetanten ikke var så god til å ha oversikten over oss som var der. Da de kom tilbake fra turen fant de meg gråtende i skapet.

Dette var begynnelsen på en forferdelig barndom for «Ola Nordmann», som fikk kjeft da resten av barnehagen kom tilbake fra turen, siden det ikke var lov å sitte i skapet. Da var han tre og et halvt år gammel.

Han forteller videre at mobbingen begynte i 2.klasse, og det varte helt til 8.klasse.

– Jeg ble mobbet både psykisk og fysisk i form av ord og vold. I tillegg til dette har jeg både blitt slått, sparket, og til og med pisset på, sier «Ola Nordmann».

Kristoffer Liland har også opplevd å ha blitt mobbet i sine yngre dager, men på en mildere måte.

– Det startet i 5. klasse og varte til 10.klasse. Jeg husker at jeg ikke gråt en eneste gang fra 2005 – 2013. Det var masse følelser som stengte seg fast, og det var muligens en forsvarsmekanisme, forteller Liland.

– Som en konsekvens av mobbingen måtte jeg lære seg betydningen av sarkasme og ironi og forskjellen på kødd og mobbing.

– Min far slo.

Heller ikke hjemme hadde «Ola Normann» det godt. For foreldrene skilte seg når han var 9 år , også hadde han en far som slo.

– Det ble veldig mye for en liten gutt.  Jeg følte at jeg ikke hadde noen å snakke med. Jeg holdt mye inni meg og derfor bygde jeg opp en angst og depresjon.

Etter å vært borte fra skolen en periode, så kom han tilbake og fikk ett godt forhold til en lærer som fulgte han godt opp.

– Denne læreren kunne jeg snakke med mye om, og det hjalp godt, sier den anonyme kilden.

Fikk konsekvenser.

Som en konsekvens av mobbingen måtte Kristoffer Liland lære seg forskjellen på kødd og mobbing. (Foto Janne Hammersø)

All mobbingen «Ola Nordmann» opplevde skulle vise seg å få konsekvenser for han i senere liv. Det var frustrasjon, sinne og triste stunder som preget dagene.

– Det var perioden fra jeg var 12 til jeg var 17 år, som var den verste perioden i livet mitt. Jeg fikk ikke utviklet meg mestringsmessig og læringsmessig, sier «Ola Nordmann».

For Kristoffer sin del så endte det opp med at han måtte gå til psykolog i et halvt år.

– Som en konsekvens av mobbingen måtte jeg lære seg betydningen av sarkasme og ironi og forskjellen på kødd og mobbing.

Advokat Arvid Kjærvik, som er advokaten til Kristoffer sin bror (Robert Liland) viser til en forskning som forteller at 30% av de som blir utsatt for mobbing får skader i ettertid.

-Folk blir skikkelig ødelagt og får dårlige nerver av det de blir utsatt for. Det er ikke snakk om at du er litt skvetten, men du blir rett og slett invalidisert, sier Kjærvik.

Innlagt på Eg

Etterhvert som «Ola Nordmann» ble eldre fikk han i gang en dialog med profesjonelle. Det viste seg at det ikke skulle hjelpe.

– Til slutt endte det, i en alder av 15,  at jeg ble innlagt på barne – og ungdompsykiatrien på Eg i to uker. Grunnen for dette var alvorlig depresjon.

Etter kort tid skulle det vise seg at han ble sendt hjem igjen, siden de ikke kunne hjelpe han lenger.

– Jeg ble sendt hjem med antideprissiva, så jeg følte jeg ikke hadde noen å snakke med, forteller han.

 Ikke nødvendig med erstatning.

Verken det anonyme mobbeofferet eller Kristoffer Liland har søkt om erstatning i mobbesakene sine.

– Jeg har ingen planer om å søke om erstatning, siden jeg ikke har noen permanente skader, sier Liland.

Den anonyme mannen har heller ingen planer om å søke erstatning, siden det finnes lite arkiv på saken.

– Jeg føler meg ferdig med det, men uansett hvor mye penger jeg får så vil det ikke forandre noen ting og den jeg er. Mobbingen har ført til at jeg har blitt herdet på enkelte områder og gjort meg til en bedre person.

Advokat Arvid Kjærvik mener at det er svært få som tør å ta opp kampen mot mobberne ved å søke om erstatning.

– Jeg vet ikke helt hva som skal til , men det jobbes veldig med Odin-stiftelsen, og det jobbes veldig seriøst opp mot politiske myndigheter, foreldre og skole. Det er dette som må til, men det vil ta tid. i tillegg må blant annet politikere og advokater komme på banen.

Advokat Kjærvik tror at mobbingen har gått betraktelig ned om 15 – 20 år (Foto: Janne Hammersø).

Må sloss hele veien.

– Det er aldri lett å få erstatning. Dette er til tross for hvor syk du har blitt og om du har dokumentasjon på at du er 100% medisinsk invalid på grunn av trakassering , både fysisk og psykisk. Du må sloss hele veien, sier advokat Kjærvik.

At temaet blir belyst syntes han er viktig, og mener jobben mange gjør nå er et pionerarbeid i forhold til den slags saker.

– Det er tøffe tak, og jeg tror det blir annerledes for de som kommer etter om 15-20 år. Dette kan sammenlignes med homofili og kvinnelige prester, forteller han.

Skolene må bli flinkere.

For at det skal bli mobbefritt på skolen mener advokaten at det hele bør starte innad i skolen.

– Lærere, rektorer og hele skolesystemet trenger mer opplæring om mobbing, mener Kjærvik.

«Ola Nordmann» mener også at det bør gjøres noe innenfor skolesystemet, men at det er vanskelig å ha noen fasit på hvordan det skal gjøres.

– Jeg tror det er viktig å ha en lærer og en administrasjon som ser, oppfatter og klarer å skjønne at her det mer enn det som vises på utsiden. Her må de hjelpe til og bli flinkere. De må skjønne at de må hjelpe de svake og ta deres parti.

Han mener også at det er veldig sjelden at lærere og administrasjonen tar mobbeofferets parti.

– Jeg tror det å anerkjenne mobbeofferet ved å gi de den følelsen av at de blir sett og hørt er viktig.  Jeg tror også at det hadde hjulpet på om skolene hadde brukt erfaringskonsulenter. Dette er konsulenter som har opplevd lignende episoder selv og kan sette seg inn i situasjonen til mobbeofferet, påpeker den anonyme mannen.

Håper på bedre tider.

«Ola Nordmann» tror det bli vanskelig å kvitt all mobbingen, men at tiltakene rundt det må tas på alvor.

– Det er stygt å si at noen er født til å mobbe, men det er nesten sånn det er. Vi skal være veldig fornøyd om vi får det ned på et minimumsnivå.

Advokat Kjærvik tror vi kan se en endring i positiv retning om 15-20 år, men at det må bli en holdningsendring hos foreldre og ansatte i skoleverket.

– Det er viktig at man går til domstolene og at saker som Odin – saken blir kjent, gjør at ting blir bedre etterhvert. Jeg er alltid optimist, avslutter Kjærvik.

 

Vi i Sørnett kjenner til kilden, som vi kaller «Ola Nordmann», men vi velger å holde det reelle navnet hans anonymt på grunn av et sterkt ønske fra vedkommende.