Sliter med falsk legitimasjon

Bruk av falsk legitimasjon er et problem i Kristiansand. Hver måned tar PSS Securitas cirka 5-10 personer for bruk av falsk legitimasjon på utesteder i Kristiansand.

Utelivsbransjen samler inn fem til ti falske legitimasjoner i måneden. Illustrasjonsbilde: Magnus Johannessen

– Vi tar mellom fem og ti personer hver måned for bruk av falsk legitimasjon. Vi kontakter politiet, men ofte har vi ikke ressurser til å rykke ut. Derfor konfiskerer vi legitimasjonen og leverer dem til politiet, forteller avdelingsleder Daniel Myrvoll

PSS Securitas avdeling Vest-Agder har vektere ved noen av byens største utesteder, som Harveys og Rederiet. Myrvoll forteller at brukerne av falsk legitimasjon ofte låner av venner, bekjente og søsken eller så skraper de kortene selv. Et eksempel på dette er når de født i 1998 fikser kortene slik at det ser ut som det står 1996.

Han forklarer videre at dem som kommer seg inn ved bruk av andres- eller falsk legitimasjon sjelden viser denne når det gjennomføres kontroller inne i lokalene. Dette kan føre til problemer for utestedet.

– Om et utested tas for å ha sluppet inn mindreårige, kan de miste skjenkebevillingen, sier Myrvoll.

Strengere

Eieren av Javel, Buchaib Nahairy, bekrefter Myrvolls konklusjon om at de fleste låner av venner og bekjente, og at noen går så langt at de forfalsker sine egne bankkort. Han forteller at de gjennomfører strengere kontroller nå enn tidligere, men at det ikke bare er lett.

Buchaib Nahairy mener det er vanskelig å se om legitimasjonen er falsk. Foto: Martine Vik Sønstabø

– Det er vanskelig å se om legitimasjonen er falsk eller ikke, legger Nahairy til.

Ulike straffer

Dag Tallaksen, ordenssjef ved Kristiansand politi, forteller at det er ulike typer straff ut fra alvorlighetsgraden.

– Det er forskjell på om en endrer legitimasjonen eller om en bruker noen andres. Når en bruker andres legitimasjon vil det ofte ende i påtaleunnlatelse eller laveste straffereaksjon, mens ved endring av legitimasjonen kan en bli bøtelagt og få inntil to års fengsel.

Endring av egen eller andres legitimasjon kan bli sett på som dokument forfalskning, og anses som mye mer alvorlig enn å låne andres legitimasjon.

Vanskelig å kartlegge

Både Buchaib Nahairy, eier av Javel og Daniel Myrvoll fra PSS Securitas forteller at de leverer legitimasjonene som samles inn til politiet, men ettersom disse kommer uregelmessig og uten mye dokumentasjon er det vanskelig for politiet å kartlegge bruken av falsk legitimasjon.

Vurderer alvorlighetsgraden

Tallaksen forteller at de alltid vurderer alvorlighetsgraden i de ulike tilfellene og at politiet ofte har møter med utelivsbransjen i Kristiansand og kommunens skjenkebevilling angående hvordan problemet med falsk legitimasjon skal håndteres.

– Vi kan alle bli bedre, mener Dag Tallaksen, ordenssjef i Kristiansand politi.