Svømmeglede for de unge

Kristiansand kommune tilbyr gratis svømming til alle tredje- klassinger ved Aquarama Bad.

Aquarama svømmeanlegg Foto: Tina Kristine Gundersen

– Vi er stolte av å ha fått dette til og vi gleder oss til et år med masse aktiviteter med moro og glede, forteller aquaramaleder Sonja Wåland, som er leder for prosjektet.

Det er endelig bekreftet at prosjektet, gratis svømming for alle tredjeklasser i Aquarama Bad, er godkjent. Selveste ordføreren har sagt ja til å foreta på den offentlige starten på prosjektet.

– Undersøkelser viser at 50% av landets 10-åringer ikke er trygge i vann og svømmedyktige, og dette er det alles interesse å gjøre noe med.

Prosjektet til kommunen kommer til å være et tillegg til skolesvømmingen, og tanken bak alt er å gi barn muligheten til å vedlikeholde det de har lært, samt få mengdetrening i vann. Forskning påviser også at regelmessig aktivitet fra tidlig

Sonja Wåland

alder skaper gode vaner og forebygger livsstilssykdommer senere i livet.

Sørnett har vært i kontakt med den ansvarlige for tilbudet, Sonja Wåland. Da vi spilte henne noen spørsmål angående tilbudet deres.

 

Utgangspunktet for prosjektet er Utdanningsdirektoratets reviderte kompetansemål innen svømmeopplæring som trådde i kraft høsten 2015. Prosjektet vårt kommer som et tillegg til kommunes skolesvømming, og tanker er å gi barna

Prosjektets innhold:

  •  Gratis 12mnd. Medlemskap i AQ Bad til alle 3.klassinger i Kristiansand kommune
  • Behovsprøvd svømmeopplæring: oppstart ca. Uke 9.
  • ca 50% rabatt på nye klippekort på 10- og 25-klipps klippekort til benyttelse i følge med 3.klassingen
  • Parallelt med dette inviterer vi forskingsinstitusjoner til å følge prosjektet mht. Svømmeferdigheter, aktivitetsnivå, samt reduksjon av ulike livsstilssykdommer over tid.
muligheten til å vedlikeholde det de har lært samt få mengdetrening i vann. Årsaken til av vi sammen med Kristiansand kommune og andre aktører, har valgt å gi 3.klassingene ett års gratis medlemskap, er fordi vi tror muligheten for mengdetrening det samme året som barna har skolesvømming, vil være med å bidra til at de overordnede kompetansemålene overholdes.

Sørnett kom også i kontakt med Carina Nordstrøm, koordinator for svømmeundervisningen i Kristiansand.

-Jeg synes det er et flott tilbud, kan jo si det alltid vil være reaksjoner rundt slike tilbud. Det er ikke alle som har muligheten selv om det er gratis, men jeg mener vi ikke skal drepe tilbudet av den grunn.

Foto: Tina Kristine Gundersen

Alle tredjeklassinger får dette tilbudet. Wåland synes folk skal være takknemlige for det. Men det er trist at ikke alle kommer til å få muligheten uansett da foreldre ikke gidder.

Oppfordrer uansett alle til å benytte seg av dette tilbudet. Wåland stiller meg positiv til saken. Det er jo også planlagt svømmekurs. Da skal vi regne ut hvilke skoler som har et ekstra behov for dette. Ikke alle har så gode svømmeferdigheter, og da er kurset gratis for foreldre også. Hvis vi får dette i gang i tillegg blir det et perfekt tilbud. Det eneste som vil koste da er transporten til svømmeanlegget.

-Oppfordrer barn til å bruke minst 15 minutter av tiden de er i anlegget til å øve, og ikke bare leking. Det er viktig at alle øver, slik at det blir en god blanding av lek og moro og øvelse.