Funnet skyldig i drap

Bjørn Stuverød har i Kristiansand tingrett blitt dømt til overføring til tvungen psykisk helsevern for å ha i psykotisk tilstand forvoldt sin mor og mishandlet liket etterpå.

 

Stuverød dømmes også til å betale oppreisningen til broren sin på 50.000 kroner.

FOTO: Morten Marius Larsen
FOTO: Morten Marius Larsen

Skjendet med motorsag
Drapet skal ha skjedd om ettermiddagen, onsdag 15.april 2009. Med en ombygd signalpistol kaliber 16, skal tiltalte ha gått ned i stuen for så å skyte sin mor. Etter dette skal han ha slått henne gjentatte ganger i hodet med en stekepanne.

Senere skal den tiltalte ha dratt liket ut av huset, og skjendet det med motorsag. Etter drapet skal Stuverød ha sendt tekstmelding hvor han ba noen om å komme for å trøste sin far. Da faren kort tid etter returnerte til gården, sa tiltalte til ham ”jeg har drept kjærringa”.  Klokken 1749 fikk lensmannskontoret melding om drapet og politibetjent Terje Stifoss kom til gården klokken 1849 og pågrep tiltalte på stedet.

Psykotisk
På bakgrunn av de sakkyndiges konklusjon, sammenholdt med tiltaltes forklaring og den øvrige bevisførsel, legger retten til grunn at tiltalte var psykotisk da han drepte sin mor. Den tiltalte har i retten fortalt at han denne dagen brukte hasj for å roe seg ned. De psykiatriske sakkyndige har også konkludert med at den tiltalte bør ha oppfølging av det psykiske helsevern og anbefaler at den tiltalte dømmes til overføring til psykisk helsevern for at dette skal kunne ivaretas.
”Dersom observanden ikke får (…) behandling og oppfølgning (…), og særlige dersom observanden fortsetter å bruke rusmidler uten å ta antipsykotisk behandling, anser de herværende sakkyndige at det vil være betydelig risiko for fremtidlig voldshandlinger”.

 Den tiltalte dømmes i henhold til straffelovens paragraf 233 for å ha forvoldt en annens død, og paragraf 143 for å ha mishandlet et lik. På grunn av sin psykotiske tilstand blir den tiltalte dømt til tvungen psykisk helsevern i henhold til straffelovens paragraf 39.

 

Dommen var enstemmig.