Ønsker å fjerne bilistene fra Lundsbroa

By- og miljøutvalget ønsker en omregulering av Lund Torv.

TAR STYRINGEN: Leder Stian Storbukås (FrP) holder medlemmene sine intakt. Foto: Henrik Gill

Dette var et av temaene som ble diskutert av by- og miljøutvalget torsdag formiddag.

– Vi vil vitalisere området med et urbant preg, redusere inntrykket av bilkaos og lage en bedre løsning for gående, syklende og buss, sa rådgiver Nils Erik Hessen i Kommunens eiendomsavdeling til Fædrelandsvenen 27. januar.

Petter Benestad (t.v)

Vil fjerne bilistene

Venstre er et av partiene som etter hvert ønsker å fjerne bilistene fra Lundsbroa.

– Vi tror det vil være god byutvikling å regulere trafikken ved Lundsbroa. Vi ønsker et konkret tiltak som vil gjøre det bedre fremkommelig for kollektivtransporten, i tillegg til syklister og gange, sier nestleder i by- og miljøutvalget Petter Benestad (V).

For øyeblikket er det fire felt på Rundingen. Gjennom planprogrammet for områderegulering sier Kristiansand Kommune at de ønsker å redusere dette til maks to; bussen får eget felt, mens det blir mer bredde til gående og syklende. Det er også planer om å bygge boliger og høyhus på Rundingen. Dette vil de gjøre i håp om å urbanisere området, og for å knytte sammen Kristiansand sentrum og UiA.

– Viktig å verne om Vabuaparken.

Grethe Kvelland Skaara (t.v) Foto: Henrik Gill

Selv om Grethe Kvelland Skaara (KrF) er enig at en omregulering på Lund Torv trengs, er hun fast bestemt på at parken ved Vabua bør vernes.

– Transformasjonen på Lund er på sin plass, men vi vil ikke ha noen endringer med Vabuaparken. Ny utbygging av høyhus og boliger er greit, men det er viktig å bevare sikten til Vabua, sier Skaara.