Båter på tomgang i Kristiansand

Ikke bra for miljøet, men gull for næringen!

Farsund har foretatt dyre investeringer for å sikre at alle båtene de har liggende blir knyttet opp mot landstrømnettet, men Kristiansand ønsker ikke langtidsoppbevaring av de største fartøyene. De ønsker kortvarig lagring på Sørlandet, så den regionale industrien får gleden av å klargjøre båtene til nye oppdrag.