Nytt partnerskap mot mobbing

I januar lanserte regjeringen nytt partnerskap mot mobbing. Elevene på KKG har ikke merket noe til avtalen.

-Vi har ikke merket noe spesielt til mobbing på skolen. Det er nok mer baksnakking og internett-mobbing enn fysisk, sier Isabell Fredheim (18) og Soria Markussen (18), begge elever ved KKG videregående skole.

Soria Markussen forteller sin historie om mobbing. Foto: Ida Bleskestad

De forteller at man ofte er i gjenger på skolen, og at de ikke har oversikt over hva som skjer utenfor sin gjeng.

Sørnett snakket med flere elever på skolen. Ingen hadde hørt om det nye Partnerskap mot mobbing, men de var positive til at det settes forkus på mobbing.

Ny avtale mot mobbing

Partnerskap mot mobbing

  • Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing.
  • De har rett til å føle seg trygge i hverdagen.
  • Alle voksne som omgås barn er utrolig viktige rollemodeller og kan bidra til å se, handle og følge opp når uønskede hendelser skjer, står det i det nye partnerskapet mot mobbing.

Stine Grimsrud, elev- og lærlingombud i Vest-Agder Fylkeskommune, synes det er positivt at kampen mot mobbing formaliseres og videreutvikles med sterke og tydelige samarbeidspartnere.

-Som ombud for elever i den videregående opplæringen synes jeg det er positivt at det i Partnerskap mot mobbing ikke bare omfatter barnehage og skole, men hele oppvekstmiljøet, forteller Grimsrud.

Gjennom forskning vet man at mobbing skjer på langt flere arenaer enn kun i skolerommet, og i senere tid mye mer på digitale plattformer.

Stine Grimsrud

Det er lovfestet i opplæringsloven at alle barn og unge skal ha et godt psykososialt læringsmiljø uten mobbing. Noen kan hevde at det er utopi, og at det alltid vil være mobbing.

Få slutt på mobbingen

-Jeg tenker at vi ikke har lov til å bagatellisere mobbing, som voksne og ansvarlige mennesker må vi gjøre det vi kan for at barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering både på skolen og på fritiden.

De to videregående skole elevene sier de burde bli flinkere til å følge med på hvordan andre elever rundt dem har det.

Elevene Isabell Fredheim og Soria Markussen  forteller at de håper de hadde grepet tak i mobbingen hvis de hadde sett det på skolen. Enten ved å prøve å snakke med vedkommende selv, eller si ifra til en voksen/lærer på skolen.

-Jeg husker en episode da jeg gikk i første klasse. Da var det to av HT elevene begynte å slåss. Ble veldig skremt av det, men har heldigvis ikke gjentatt seg, sier Fredheim.