Kirkens skjulte symbolikk

  Uavhengig om man er kristen eller ikke, vet de fleste om i alle fall ett kristent symbol. For eksempel korset, som vi finner blant annet i det norske flagget. Men hvilke andre symboler er vanlig i kristendommen? Og hva betyr de?

  Pensjonert sogneprest i Kristiansand, Arnfinn Torjussen, tror kunnskapen om symbolene i kristendommen, og hva de står for, blir lavere og lavere med tiden. Til og med blant prester. Selv har han alltid vært interessert og opptatt av symboler og betydningen av dem. I domkirken i Kristiansand finner man mange, og Torjussen deler gladelig sin kunnskap.

  Tidligere sogneprest i Kristiansand. Foto: Marianne Furuberg
  Tidligere sogneprest i Kristiansand. Foto: Marianne Furuberg

  Domkirken i Kristiansand

  • Kirken er bygd etter tegning av arkitekt Henrik Thrap-Meyer og er en av landets største.
  • Bygningen er 70 meter lang og 39 meter bred, og tårnet er 70 meter høyt.
  •  Opprinnelig hadde kirken 2 029 sitteplasser og 1 216 ståplasser. I dag er den godkjent for 1 500 mennesker.
  (Fakta hentet fra Wikipedia)  
  – Allerede når man går inn i kirken begynner symbolikken å spille en rolle. Hovedrommet kalles for kirkeskipet, og dette stammer fra den gammeltestamentlige beretningen om Noahs ark. I følge Bibelen reddet Noah åtte sjeler fra syndefloden, sier Arnfinn Torjussen idet vi beveger oss innover i kirken.

  I toppen av de store vinduene i domkirken er det mindre, åttekantede vinduer, og på endestolpene på sittebenkene i er det også malt små åttekantede stjerner. Arnfinn Torjussen forteller at mange kirker har åttekantede døpefonter, da dette skal symbolisere de som blir reddet.

  Åttekantet stjerne malt på endestolpen på benkene. Foto: Marianne Furuberg
  Åttekantet stjerne malt på endestolpen på benkene. Foto: Marianne Furuberg

  Vi går innover i kirken og nærmer oss alterringen.

  – Når vi kikker på denne så fremstår den egentlig som halv, og det gjør den i de fleste kirker hvor det er en alterring. En ortodoks prest forklarte meg det slik: Den halve delen vi ser her er for oss som befinner seg i kirken. Den andre «usynlige» halvdelen er for de som har gått videre, sier Arnfinn Torjussen, og peker mot altertavlen.

  Alterringen i domkirken fremstår som halv. Legg merke til de syvarmede lysestakene på alteret. Foto: Marianne Furuberg
  Alterringen i domkirken fremstår som halv. Legg merke til de syvarmede lysestakene på alteret. Foto: Marianne Furuberg

  Himmelretningene har betydning

  – Normalt når man tenker kirkehusets symbolikk så skulle alteret vende mot øst, fordi Kristus kommer igjen fra Østen, og øst var dermed retning man skulle be mot. Når man går ut fra kirken skulle man gå tilbake til verden i vest. I den menneskelige verden er det rom for ondskap, og derfor symboliseres dette ofte slik, og dette kan man jo se for eksempel på Nidarosdommen. Der er hele vestgavlen dekket av djevler og demoner, forteller den pensjonerte sognepresten.

  Torjussen forklarer at det er derfor presten kommer sist inn i kirken, og alltid går først ut av kirken. Dette er symbolsk for å skåne menigheten mot verdens ondskap som er der ute. Presten symboliserer et skjold.

  Da domkirken i Kristiansand ble bygget snudde de alt på hodet for å kunne utnytte de gamle murene fra kirken som brant i 1880. I følge Arnfinn Torjussen er det flere gamle tradisjoner om retninger som ble fulgt i gamle dager. Sør var lysets og varmens plass, og nord var kuldens og mørkets plass.

  – Da satt alltid mannfolka på sørsiden og kvinnene på nordsiden. Det er nok ingen som vet helt sikkert hvorfor det var slik. Litt fleipete kan man jo spørre seg om det var fordi kvinnene ble sett på som fristerinner? Som er en mørk side i mennesket? Eller var det motsatt: fordi de var mye sterkere til å motstå det onde? Mest sannsynlig er det fordi nord var Maria sin side, og fortsatt er det i mange ortodokse kirker, sier Torjussen.

  Evanglistene

  I domkirken i Kristiansand er det statuer av fire menn. I følge Arnfinn Torjussen er det vanlig å ha bilder eller statuer av disse fire i de fleste norske kirker. Og ofte er de fremstilt på lignende måte, alltid med samme symbol.

  – Det er de fire evangelistene, Markus, Matteus, Johannes og Lukas. Johannes har med seg en ørn, det er fordi hans evangelium er litt svevende og fritt. Han talte filosofisk til grekerne. Lukas har med seg oksen som symbol, og dette er fordi hans evangelium starter med ofringen Sakarja gjorde i tempelet. Og oksen er offerdyret. Matteus har med seg et menneske, og det er fordi hans evangelium begynner med slektshistorien til Jesus. Og Markus har med seg en løve, fordi hans evangelium begynner med en beretning fra ørkenen. Løven er et ørkendyr.

  Evangelistene Lukas med en okse og Johannes med en ørn. Foto: Marianne Furuberg
  Evangelistene Lukas med en okse og Johannes med en ørn. Foto: Marianne Furuberg
  Evangelistene Matteus med mennesket og Markus med løven. Foto: Marianne Furuberg
  Evangelistene Matteus med mennesket og Markus med løven. Foto: Marianne Furuberg

  Tallsymbol

  Det ligger også mye symbolikk i tall, og det helligste er tallet 3, forteller Torjussen.

  – Dette står for treenigheten, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Trekløver eller lignende symbol finner vi på utsiden av domkirken, på benkestolpene, i kirketekstilene, og nesten alle mønstre ender ut i en form for et slags tredelt mønster, sier den pensjonerte sognepresten og tegner trekløvere i luften.

  Tallet syv er også hellig, og det gjentar seg ofte i Bibelske fortellinger.

  – Tallet fire er menneskets tall, og tre er Guds tall. Tallet 7 representerer derfor Gud og mennesker sammen. Dette er en av grunnene til at vi de sjuarmede lysestakene på alteret, sier Torjussen.

  Alfa og Omega

  Over hovedinngangen til domkirken i Kristiansand, ser man et symbol, som er satt sammen av mange symboler. Det er en trikvetra med alfa og omega i midten. Trikvetraen er et symbol for treenigheten, og alfa og omega er fra utsagnet til Jesus; Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden.

  Symbolet over hovedinngangen til domkirken i Kristiansand. Foto: Marianne Furuberg
  Symbolet over hovedinngangen til domkirken i Kristiansand. Foto: Marianne Furuberg

  Se video av Arnfinn Torjussen forklare det første kristne symbolet:

  Se video av Arnfinn Torjussen fortelle om kirketekstilene: