Flere mister jobben

721 personer har mistet jobben siden desember. I januar økte arbeidsledigheten til 4,2 prosent i Vest-Agder.

– Arbeidsledigheten stiger. Det er nå en bruttoledighet på 5 %. Det er ganske høyt, forteller Avdelingsleder i NAV Per Lund.

Avdelingsleder i NAV, Per Lund, skal møte med Sørlandsbenken på Universitetet i Agder.

Den nylig publiserte pressemeldingen til NAV forteller at det er flest ledige fra industriarbeid (736), bygg og anlegg (623) og butikk- og salgsarbeid (406).

National Oilwell Varco (forkortet NOV) har blødd økonomisk en lang periode nå og mister stadig flere ansatte i Kristiansand. Den store oljebedriften NOV er midt i nok en oppsigelsesrunde, og vil etter februar ha sagt opp 2500 ansatte siden i fjor.

– Vi har en voldsom runde med nedbemanning. I løpet av januar og februar er vi i ferd med å si opp 900. Om alle er fra Kristiansand vet jeg ikke, sa den travle kommunikasjonsdirektøren i NOV Dag Nordbø.

Tiltak gjøres i arbeidsmarkedet 

Ordfører Harald Furre er ikke overrasket over de nye tallene til NAV.– Det er som forventet siden NOV sa opp mange 31.12.15. Situasjonen kunne vært verre.

Furre forteller videre at kommunen gjør det de kan for å bedre forholdene.

– Det vi gjør er å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet. Vi ønsker å ytterligere stimulere nye bedrifter, og har startet et gründer-senter hvor folk fra olje og gass er spesielt velkommen. Samtidig prøver vi å påvirke de nasjonale myndhetene ettersom arbeidsledigheten er en statlig oppgave. Det er høy beredskap på arbeidsmarkedet. Vi gjør vårt beste, og skal investere i veier som vil få folk i arbeid.

NAVs avdelingsleder, Per Lund, forteller at også NAV gjør tiltak for å bedre situasjonen i arbeidsmarkedet.

– Vi gjør det vi kan for å styrke arbeidssøkernes posisjon. De fleste får seg jobb etter tre måneder.

NAV i møte med Sørlandsbenken 

Ordfører Harald Furre gjør tiltak for å bedre situasjonen i arbeidsmarkedet.Foto: Hoyre.no

NAV møter med Stortingsrepresentantene fra Agder-fylkene mandag 1. februar. Avdelingsleder Lund vil ikke røpe hva møtet handler om før han har fått snakket med politikerne.

– Vi har regelmessige møter med Sørlandsbenken. Vi møtes èn gang i halvåret for å informere.

Den økende arbeidsledigheten vil være et naturlig tema på agendaen. Furre skal ikke være til stede på møtet, men skal treffe Sørlandsbenken på onsdag. Han forteller uansett om god kontakt med NAV.

– Vi har en jevnlig dialog med NAV.

Kommunikasjonsdirektøren i NOV har klare tanker om hvilke tiltak han ønsker fra myndighetene og NAV.

– De som går over i arbeidsledighet må få ta viderutdanning uten å miste dagpenger. Nav må bli mer fleksibel og sørge for tilrettelegging. Gründervirksomhet er viktig. Vi har samarbeidet mye med både nav og myndighetene, og jobber aktivt med å endre reglene med dagpenger.