Mer populært med livssynsåpen begravelse

Stor økning for den nye typen begravelse

Byråleder for Jølstad Begravelsesbyrå Pär Hemström merker økt interesse for livssynsåpne begravelser. Foto: Ron Henning Sundvor

Dersom noen ikke ønsker å være begrenset til de rammene religionen eller Human-Etisk Forbund setter, får de tilbudet om en personlig eller livssynsåpen begravelse.

– Vi ser en klar økning i livssynsåpne begravelser for hvert år som går. Folk ønsker en mer personlig opplevelse enn en standard gravferd, sier seremonileder for Andås Begravelsesbyrå, Martin Kolsrud

Andås begravelsesbyrå startet med tilbudet i 2013. I 2014 hadde de 7 personlige begravelser, mens de i 2015 hadde mer enn en dobling, med 18 personlige begravelser av totalt 377.

– Økningen er større på Østlandet, ettersom vi kanskje er litt mer religiøse på Sørlandet. Vi ser derimot at dette bare kommer til å bli større og mer kjent, og det er en type begravelse som er kommet for å bli.

 

Få vet om tilbudet

Byråleder i Jølstad Begravelsesbyrå, Pär Hemström ser ogsåden økende trenden, men sier at det er få som er klare over at det finnes et tilbud ved siden av de religiøse, og det fra Human-Etisk Forbund.

– Det er sjeldent noen ringer og sier at de vil ha en livssynsåpen begravelse.  Det er først når vi forklarer de forskjellige tilbudene de blir interessert i denne typen seremoni.

Siden 2013 har Jølstad hatt en økning på ca 70% (Fra 106 til 179) siden 2013 på landsbasis, og hadde sine første livssynsåpne begravelser i Kristiansand i 2015.

– I Kristiansand er kirkene veldig fleksible på hva de tillater, så derfor er det ikke like stort behov for det her som i Oslo, der kirkene er mye strengere. Men vi ser jo selvsagt en stor økning, sier han

 

Forskjellen

 Den store forskjellen på en livssynsåpen eller personlig begravelse og en i regi av Human-Etisk forbund, er at Human-Etisk Forbund har flere restriksjoner.

De tillater blant annet ikke religiøse tekster. Dette gjør at om en ikke vil ha en religiøs begravelse men vil synge Deilig er jorden, må man ha en personlig begravelse.

– Det er ofte for å kombinere kulturer eller skikker, og da kan noen av begrensingene til de andre typene skape en splid, sier Martin Kolsrud.

Kolsrud sier at seremoniene ofte handler mer om personen selv, enn en vanlig kristen begravelse.  I en kristen begravelse vil man ha bibelvers som omtaler livet og døden, mens i en personlig begravelse vil heller bruke sitater og sanger som minner en om avdøde.

– Døde personen i et bilkrasj, vil man ofte tale om hvor skjørt livet er, og hvor fort ting snur, mens det sjeldent er tilfellet i en religiøs begravelse, sier Kolsrud.

I en slik begravelse vil det ofte legges stort vekk på minneordene, og mange velger å fjerne en tale. Ellers kan man velge helt fritt hvordan man vil ha begravelsen, og bare halvparten velger å ha klokker som ringer.

 

Få kriterier

Det eneste kriteriet for en livssynsåpen begravelse er at det holdes på et nøytralt sted. I Kristiansand kan dette være Oddernes Kapell, Kristiansand Kapell. Ellers har Andås Begravelsesbyrå et eget seremonirom de kan ta i bruk om de ønsker.

– I Kristiansand er de veldig flinke til å slike tilbud, for det er ikke over alt man har gode kapell tilgjengelige. Enkelte steder må en ta i bruk kinosaler, eller så bruker man kirker og dekker til alt som har med religion å gjøre, avslutter Hemström fra Jølstad  Begravelsesbyrå.