Midlertidig bevæpning av politiet opphører i dag

Onsdag er dagen hvor politiet ikke lenger kan bære våpen mens de er i tjeneste.

PST legger redusert trusselsituasjon til grunn for avvæpningen. Her fra en væpnet pågripelse i 2010. Arkivfoto: Hanne Kristin Pedersen

Søndag 28. januar fastslo Politidirektoratet at den midlertidig bevæpningen av politiet skal avvikles. Ordningen har vært på plass siden høsten 2014, og ble innført grunnet Politiets Sikkerhetstjenestes vurdering om økt trusselnivå i Norge.

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Fremskutt lagring vil si at tjenestemenn må hente våpen fra en låst kasse i bilen dersom en situasjon oppstår hvor våpen kan være nødvendig.

En beslutning om avvæpning ble først tatt 13. november i fjor. Senere samme dag utførte menn med tilknytning til IS et tragisk terrorangrep i Paris. Dermed fortsatte bevæpningen inntil videre, men i dag fjernes altså våpnene fra politiets hylstre.

– Som politidirektør forstår jeg at mange medarbeidere mener at bevæpning oppleves som et nødvendig verktøy. Samtidig må vi forholde oss til det regelverket som gjelder i våpeninstruksen, understreker Humlegård.

– Trusselsituasjonen ikke nedskalert
Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier de har fått mange reaksjoner fra forskjellige lokallag.

– De som jobber ute i gata oppfatter ikke at trusselsituasjonen er nedskalert så mye som Politidirektoratet legger til grunn.

Seniorrådgiver i Politiets Sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, er enig, og sier til Politiforum.no at avvæpningen av politiet er en beslutning Politidirektoratet må stå inne for.

– Når vi ser det som skjer i Europa nå, kan man argumentere for at trusselen har blitt verre. Hvorfor POD vurderer annerledes det som skjer i Europa enn Europol, må du spørre Politidirektoratet om.