– Kristne barnehager reduserer valgfriheten

  SV-politiker Alf Holmelid mener barnehager i regi av pinsemenigheten truer valgfriheten. At stadig flere velger kristne barnehager, frykter han vil føre til segregering.

  SKEPTISK: Alf Holmelid er bekymret over den kraftige dominansen av private barnehager i Kristiansand-området.

  – Hvis formålsparagrafen utvides slik at det blir mange religiøse barnehager i visse områder av byen, så er jeg bekymret for at valgfriheten blir redusert og at vi øker segregeringen, mener Alf Holmelid.

  1 av 10 barn i Kristiansand går i barnehager i regi av Filadelfia, som kalles Solkollen. Hele 7 av 10 lokale barn går i private barnehager. Det er et betydelig tall, som bekymrer SV-veteranen.

  – Kommunen har latt være å bygge ut de offentlige barnehagene, og det er derfor vi har så mange private aktører. Jeg mener kommunen heller bør legge en plan slik at det blir overvekt offentlige barnehager, sier han.

  Ikke enig

  Styreleder i Solkollen barnehage, Lasse Rosten, reagerer sterkt på Holmelids uttalelser, og mener politikeren har misforstått.

  –  Det er jo tvert om, sier han, og forklarer:

  UENIG: Lasse Rosten er styreleder i Solkollen barnehage. Han mener Holmelid tar feil i sine betraktninger.

  – Dersom man bruker sunn fornuft og statistikk, ser man jo at det er helt feil at vi truer valgfriheten. Problematikken snus helt på hodet, vi er jo de første på mange år som sikrer en grad av valgfrihet i kommunen på barnehagesiden, mener han.

  I 2001 åpnet pinsemenigheten sin første barnehage i Kristiansand-området, på Hellemyr.

  – Det var i utgangspunktet en nedlagt barnehage som lå ute for salg. Vi opplevde det som et kall fra Gud å ta på oss ansvaret for den barnehagen, sier styrelederen.

  I ettertid har pinsemenigheten åpnet tre nye barnehager i området og opplevd en bratt vekstkurve. I tillegg til avdelingen på Hellemyr, har Solkollen også avdelinger på Flekkerøya, Hånes og Søm. I august 2019 dukker den femte Filadelfia-barnehagen opp. Totalt går 500 barn på Solkollen, og det blir stadig et mer populært valg.

  – Vi har blitt et så populært tilbud blant annet fordi vi virkelig satser på kvalitet og kompetanse hos personalet. I steden for å finne steder å spare inn penger, ser vi heller etter muligheter for å gi barna noe ekstra, for eksempel i form av gymsaler og ekstra uteareal. Dessuten jobber man ikke på Solkollen dersom man ikke virkelig er engasjert og brenner for at barna skal ha det best mulig, sier daglig leder i Solkollen, Thore Aas.

  Alf Holmelid mener det er andre grunner for at stadig flere foreldre velger å ha ungene sine i kristne barnehager.

  – Det offentlige tilbudet er ikke godt nok, og da velger nok mange dette som den beste mulige løsningen. Kommunen burde bygge flere offentlige barnehager, slik at folk ikke behøver å velge religiøse eller private aktører, sier han.

  Bønn og bibelhistorier

  Hverdagen i Filadelfia-barnehagene er ikke veldig annerledes fra en offentlig barnehage, mener Thore Aas. Men de er tydelige på at kristne verdier skal stå sentralt.

  – Kommunale barnehager har for eksempel ikke bordbønn lenger, men det har vi. I tillegg til å lese de klassiske eventyrene, leser vi i tillegg bibelfortellinger og synger kristne sanger. Også har vi barnebibler tilgjengelig for de som skulle ønske det. Slik er det ikke i de andre barnehagene lenger, sier Aas.

  I kommunale norske barnehager sier lovverket at man må lære bort de andre livssynene og religionene, som for eksempel islam. Det er uaktuelt på Solkollen, fastslår Lasse Rosten.

  – Vi er opptatt av at barna skal lære respekt for folk som tenker annerledes og kommer fra andre kulturer. Men vi formidler ikke deres religion på samme måte som i andre barnehager. Vi er et kristent land fra gammelt av og formidler de kristne grunnverdiene, sier han.

  Holmelid mener det er feil å utelukke andre religioner, og er bekymret for at disse retningslinjene kan føre til uønskede konsekvenser.

  – En slik holdning vil føre til segregering. I Norge snakker vi om hvordan vi skal få et mer integrert helhetssamfunn, og ved å ikke lære barn om annen religiøs eller etisk skikk, så vil det være segregerende.