Stadig færre gifter seg i kirken

  De siste 6 årene er antall vielser i kirker i Norge sunket fra 10500 til 8200. Prest i Skjold kirke, John Ådnøy, sier han har fått med seg nedgangen, men at det er vanskelig å si noe om årsaken til nedgangen.

  – Det er jo en sammenheng med at det er mindre som blir døpt. Det er gått ned med ca 1 prosent i året de siste 15 årene. Det er ganske drastisk, sier John Ådnøy

  Nedgangen i bryllup i kirker har vært stor de siste årene, og flere og flere velger andre alternativer til å ha sin vielse. Det være seg tinghus, det være seg utenlands og på andre steder som er godkjente for å fullføre et giftemål, men prest i Skjold Kyrkje sier at det er vanskelig å si hvorfor flere og flere velger andre alternativer enn kirken.

  – Jeg vet ikke hvorfor mindre gifter seg i kirken, og hva nå enn som blir sagt så blir det bare spekulering, sier presten.

   

  Ikke merket mye av nedgangen i Skjold

  – På landsbasis er antall dåper gått ned med ett prosent i året, fra ca 77 til 62 prosent de siste  15 årene, men her på bygden så ligger vi nærmere 77 prosent enn 62 prosent.

  – Den store nedgangen har ikke vi merket noe, men det kan være det kommer også her til bygda, sier presten.

  I 2015 var det bare 1 bryllup i Skjold kyrkje. Det er likt som i 2014, men en nedgang fra 2013 når det var 2 bryllup i Skjold Kyrkje.

   

  Lite forskjell på tinghus- og kirke bryllup

  Forskjellen på bryllup i kirke og bryllup i tinghus er ganske små, men det er ikke helt likt sier John Ådnøy.

  – Det er litt forskjell på hva man lover, i kirken lover man »til døden skiller dere», det gjør de ikke på tinghuset. Også sier man ikke på tinghuset »i guds åssyn spør jeg deg…», der sier man bare »i disse vitners nærvær…». Gud er på tinghuset også, det blir bare ikke sagt. Det er også ofte litt kortere sermoni på tinghuset, men ellers er det ikke mye å hente frem der, sier skjoldapresten.

   

  Flere gifter seg utenlands

  I en statistikk fra SSB, så ser man at tallene på andtall bryllup i utlandet, for nordmenn har gått opp. I 2009 var det 3850 nordmenn som giftet seg utenfor Norge, og på få år gikk det opp til 5270 nordmenn.

  Borgerlige bryllup har siden 2009 ligget stabilt på rundt 7000-8000 bryllup.