– Ekstremt viktig å lykkes med integrering

Erkin Rakhmonov mener det er utrolig viktig å lykkes med integrering av enslige mindreårige flyktninger under 15 år, da det er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Erkin Rakhmonov mener det er ekstremt viktig med tett oppfølging og tålmodighet når enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal integreres i Kristiansand. Foto: Siri Stensland.

– Enslige mindreårige flyktninger under 15 år kommer alene til et land de ikke kjenner, de har ikke nettverk, og de må begynne helt på scratch. De er mer sårbare og utsatte enn andre grupper, og er derfor i bunn og grunn en potensiell gruppe til å bli rekruttert til ekstremistmiljøer. Om man lykkes med integrering vil man på sett og vis også lykkes med å forebygge radikalisering, utdyper han.

– Viktig med tett oppfølging og tålmodighet

Erkin Rakhmonov var kun fjorten år gammel da han i 2003 kom som enslig mindreårig flyktning til Norge. I dag har han en master i offentlig politikk og ledelse ved Universitetet i Agder. Rakhmonov mener det er viktig med tett oppfølging over tid og tålmodighet for å sikre at enslige mindreårige flyktninger under 15 år klarer å tilpasse seg den nye tilværelsen.

– Hvis vi bruker kortere tid på integreringen og de faller ut, vil samfunnskostnadene bli større enn i utgangspunktet. Rekruttering til ekstremistiske miljøer vil kunne være en konsekvens av å mislykkes med integreringen. Det er med andre ord viktig å hele tiden vurdere denne konsekvensen, forteller han.

–  Må undersøke det tverretatlige samarbeidet 

Han mener det er ekstremt viktig å evaluere effekten av integreringstiltakene i kommunene med jevne mellomrom, slik at man får best mulig resultat.

– Alle kommuner har utfordringer når det kommer til integrering, men et interessant spørsmål å stille er jo hvorfor det er så stort avvik på måloppnåelse på tvers av kommunene når finansieringen er statlig. Det tverretatlige samarbeidet i kommunene – strukturen rundt enslige mindreårige flyktninger – er noe av det viktigste å undersøke for å få et svar på dette, understreker han.

Mener integreringstiltak må tilpasses individuelle behov 

Rakhmonov mener at integrering generelt sett er en kompleks prosess, men understreker at når det kommer til integrering av enslige mindreårige flyktninger under 15 år har hjelpeapparatet med å gjøre en veldig sammensatt og kompleks målgruppe.

– Enslige mindreårige flyktninger under 15 år er en veldig sammensatt og kompleks målgruppe som har behov for mange faginstanser, deriblant barnevern, skole og psykiatri. Det er derfor viktig at integreringstiltak tilpasses individuelle behov og ikke standardiserte vedtak, avslutter han.