Mangler fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger

Margrethe Østerhus frykter det vil bli vanskelig å finne gode fosterhjem til de enslige mindreårige flyktningene som kommer til byen. Hittil i år har det kommet fire enslige mindreårige flyktninger over 15 år til Kristiansand.

Margrethe Østerhus er prosjektleder for prosjekt Bosetting av enslig mindreårige i Kristiansand « 60 i – 2016». Hun mener det vil bli utfordrende å finne gode fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger under femten år. Foto: Siri Stensland

– Enslige mindreårige flyktninger fra null til atten år vil alle være utsatt for store risikofaktorer. Å bidra til trygg tilknytning vil være utrolig viktig med tanke på at de skal utvikle seg til å bli sunne og trygge voksne mennesker. Vi har et bra tilbud for denne gruppa, men et lite mobilt apparat, forteller Margrethe Østerhus, Prosjektleder for prosjekt Bosetting av enslig mindreårige i Kristiansand « 60 i – 2016».

Venter enslige mindreårige flyktninger i løpet av 2016

I februar vedtok Bystyret i Kristiansand å imøtekomme anmodningen fra IMDi om å bosette minst 60 enslige barn og unge i løpet av 2016. Antallet utgjør en sterk økning i bosetting av enslige barn og unge under 18 år. Av disse 60 skal minst 15 være under 15 år. Kristiansand kommune har aldri bosatt flyktninger under 15 år tidligere.

Østerhus kan fortelle at det i løpet av de fem første månedene i året har kommet fire enslige mindreårige flyktninger over 15 år til Kristiansand. Disse fire er bosatt i omsorgsboliger. Enslige mindreårige flyktninger under 15 år har ikke Kristiansand kommune bosatt enda.

–  Til tross for at det ikke har kommet noen enslige mindreårige flyktninger under 15 år til Kristiansand enda, vet vi at de helt klart vil komme i løpet av året, påpeker hun.

Mangel på fosterhjem på landsbasis 

Østerhus mener at for aldersgruppen under 15 år vil bosetting i fosterhjem som hovedregel være den beste løsningen med tanke på å sikre god integrering, men at det vil bli utfordrende å finne gode fosterhjem til denne gruppen flyktninger.

– Dessverre vet vi at det på landsbasis er mangel på familier som melder seg som fosterhjem, og dette gjelder også Kristiansand, påpeker hun.

Prosjektlederen mener det viktigste når det kommer til å sikre god integrering, vil være å skape en tilknytning- og tilhørighetsfølelse helt fra starten av.

– Det er lett at de med en annerledes bakgrunn holder sammen. For mange kan det være vanskelig å knekke sosiale koder, samt våge å bli med på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Det er viktig at disse barna føler seg som en del av det lille lokalsamfunnet der de bor –  at de får en følelse av tilhørighet, utdyper Østerhus.

 

Dette mener politikerne 

Ellen Rudnes (Rødt) mener det er viktig å se på den enkeltes behov når man skal bosette enslige mindreårige flyktninger. Foto: Ingvild Kolles

 

Ellen Rudnes (Rødt), medlem av helse- og sosialstyret i Kristiansand kommune:

– Jeg vil si at kommunen er svært kompetent til å ta dem imot. Det finnes ikke noe enkelt svar på hvor enslige mindreårige flyktninger under 15 år bør bosettes. Hvor barn under 15 år skal bosettes, mener jeg må baseres på det enkeltes behov. Noen ønsker kanskje å bo i omsorgsboliger, mens andre kanskje har behov for å bo hos fosterfamilie. Det som kan bli bedre er finansiering av bosettingen. Per dags dato dekkes bare rundt 80 prosent av utgiftene. Vårt spørsmål er hvorfor staten ikke kan betale 100 prosent.

Isabelle-Louise Aabel, leder for Arbeiderpartiet i Kristiansand:

– Man blir selvfølgelig bekymret når det kommer enslige mindreårige flyktninger under 15 år, de er tross alt bare barn, men jeg har tro på at kommunen vil håndtere dette riktig. Det er ikke noen tvil om at det beste ville være å bosette de under 15 år hos fosterfamilier, men dette er ikke like lett å gjennomføre. Det vil kreves en ekstra kompetanse av eventuelle fosterfamilier, det er tross alt snakk om barn med en tung bagasje, mange snakker ikke norsk, og har kanskje dårlig morsmål.  I og med at Kristiansand kommune ikke har bosatt denne gruppen flyktninger før, må vi bare håpe at det arbeidet vi har gjort på forhånd er er godt nok. Selve

Isabelle-Louise Aabel (Ap) har tro på at Kristiansand kommune håndterer flyktningsituasjonen på en riktig måte. Foto: Jeanette Brubakken

situasjonen får vi rett og slett bare ta når den oppstår.

Ivar Bergundhaugen, gruppeleder for Venstre i Kristiansand:

– Vi tenker at det er åpenbart at Kristiansand kommune må være med å bidra til å bosette de som bosettes skal, og også at det er bra at Kristiansand tar ansvar også for grupper som fordrer noe ekstra. Jeg er overbevist om at kommunens beredskap er bra nok til å håndtere situasjonen, men den vil selvfølgelig alltid kunne være bedre.

Grete Skaara, gruppeleder for KrF i Kristiansand:

– Kristiansand har mye god kompetanse så vi har tro på at dette skal gå, men det vil bli krevende.

Vidar Kleppe, gruppeleder for Demokratene i Kristiansand:

– Demokratene vil ha en stopp i mottak av asylsøkere og flyktninger til Kristiansand. Utfordringene med å ta vare på de vi allerede har krever dette. I en tid der Kristiansand sliter med å gjennomføre lovpålagte oppgaver og nødvendig beredskap innenfor eksempelvis helse- og sosialsektoren er det etter min mening «lite klokt» å si ja til å bosette enslige mindreårige flyktninger under 15 år.