Her blir livssynssamfunn i Kristiansand samlet

  Forum for tro og livssyn er en organisasjon med medlemmer fra 12 ulike tro og livssynssamfunn i Kristiansand. De jobber med å skape respekt og forståelse mellom mennesker med ulike livssyn.

   – Det er ikke tvil om det å kunne møtes og snakkes sammen på tvers av tro og religioner er kjempe viktig. Noe som vi faktisk mener er viktigere nå enn noen gang tidligere, sier koordinator i tro og livssyns forumet i Kristiansand, Liv Mørland.

  Koordinator i forum for tro og livssyn, Liv Mørland
  Koordinator i forum for tro og livssyn, Liv Mørland

  Hele idéen startet med at Mørland drev et prosjekt som het samtaler etter krig og flukt, hvor en gruppe mennesker fra organisasjoner med ulike livssyn møttes og jobbet sammen i omkring to år. Det var på disse møtene de fant ut at dette samarbeidet var så fornuftig, at de ønsket å utvide til det som i dag er forumet for tro og livssyn her i Kristiansand.

   – Vi jobber i forhold til menneskerettigheter og vi jobber med å skape respekt og forståelse mellom mennesker med ulike livssyn. Formålet er å øke bevisstheten rundt de etiske spørsmålene i de ulike livssynene.

  Forum for tro og livssyn holder jevnlige dialogmøter på byens bibliotek og flere årlige arrangementer i Kristiansand hvor de oppfordrer flere til å bli med. Hvert år holdes også ett stort arrangement for videregående skoler, med viktige temaer som radikalisering og ekstremisme.

   – Det er ofte veldig engasjerte elever som et opptatte av temaet. Og vi har fått veldig mange fine tilbakemeldinger om at det vi gjør er viktig.

  Ønsker flere engasjerte medlemmer

   – Samtidig merker vi, som i mange andre forum at det er en utfordring og få flere med og flere engasjert i disse medlemsorganisasjonene. Men vi håper med tiden at det skal spre seg mer. Vi er veldig fornøyde med å kunne formidle en del viktige temaer og prøve å sette i gang tankeprosesser hos folk.

   – Har det vært noen utfordringer med å starte et slik forum for ulike tro og livssynssamfunn her i det såkalte «bibelbelte»?

  – Ja det kan du si! Nå har jeg vært med helt fra starten av og jeg merket fort at det ikke gikk helt på skinner å få dette forumet opp å stå til å begynne med. Vi trenger kanskje litt mer tid her nede i Kristiansand til å venne oss til det nye.

   Vi som bor i Norge lever i et multikulturelt samfunn. Mørland mener at Kristiansand kommune gjør ganske mye, særlig på det kulturelle planet. Men hun tror fortsatt at det er et stykke igjen til at de begynner å tenke fler-religiøst. Det er der forumet for tro og livssyn har en stor jobb fram for seg.

  – Alle de som kommer til byen bringer med seg forskjellig tro og livssyn og ulike retninger, så det er veldig flott at de kan komme og møtes hos oss og vi kan samle hverandre. Jeg har veldig tro på at dette er viktig. Men vi har måttet ha tålmodighet for å få dette til.

  Liv Mørland er selv knyttet til norsk kirke, men engasjementet hennes for ulike livssyn kom gjennom prosjektet hun selvstendig jobbet med for noen år siden. Der drev hun med samtalegrupper mellom tyske barn og NS (nasjonal samling) barn.

  Det handler om å respektere hverandre

   – Det er litt fjernt fra det jeg driver med i dag, men egentlig ikke. Det handler om å respektere hverandre på tvers av grenser. Det jeg så på disse samtalegruppene var mennesker som hadde opplevd krig og som ble støtt ut av et samfunn på grunn av krig, kunne støtte hverandre selv om de var oppvokst i forskjellige steder. Det handler også om å respektere hverandre på tross av det fremmende. Interessen vokste med at vi gikk fra å være en prosjektgruppe og over til å bli dette forumet om tro og livssyn.

   – Vi ønsker å skape trygghet i forhold til det som er fremmed og annerledes og i forhold til hva vi selv tror på og er vant til, og da vet ikke vi noen bedre måte og gjøre dette på en å møtes ansikt til ansikt.

  En oversikt over hvilke tro og livssynssamfunn som er med i dette forumet:

  – Human- Etisk Forbund
  – Den katolske Kirke
  – Den norske kirke
  – Muslimsk union i Agder
  – Den norske cotonnez buddhistorden
  – Adventkirken
  – Metodistkirken
  – Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
  – Al-Rahma Islamic centre
  – Kvekersamfunnet
  – Ahmadiyya Muslim Jamaat
  – Den Evangeliske lutherske frikirke