Stiller strengere krav om statlig støtte til trossamfunn

  - Middelalderholdninger hører ikke hjemme noe sted, sier formann i Nordland FpU.

   

  Rudi Helmersen fikk bred støtte av det lokale moderpartiet. Foto: Pressefoto

  Under Nordland Fremskrittspartiets fylkesårsmøte 6. februar, fremmet Nordland Fremskrittspartiets ungdom en resolusjon om et ønske om å fjerne statsstøtten til intolerante trossamfunn. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og ble videresendt til stortingsgruppen uten realitetsbehandling.

  Dette er statssøtte til tros- og livssynssamfunn

  • Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en tilskuddsordning som ble opprettet i 1969
  • Skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke
  • I 2015 var 558977 personer medlem i trossamfunn som mottar statsstøtte.
  • Sats for beregning av statstilskudd i 2015 er 486 kr per medlem
  Kilde: Lovdata.no/Regjeringen.no

  Formann i Nordland FpU, Rudi Helmersen, mener at trossamfunnene må tilpasse seg det moderne samfunnet

  – Statskirken har støttet likeskjønnet ekteskap og kvinnelige prester, og vi mener andre burde gjøre det samme. Middeladerholdninger, som å ikke akseptere homofili og like rettigheter for kvinner og menn, hører ikke hjemme noen sted, sier Helmersen.

  I FpU sitt pressemelding bruker Helmersen moskeer som eksempel.

  – Vi ser for eksempel at en rekke moskeer praktiserer kjønnsdelt bønn, fremmer homofobi, mannssjåvinisme, antisemittisme og ikke tillater likekjønnet ekteskap, sier han i pressemeldingen.

  Skal gjelde alle trossamfunn som mottar statsstøtte

  – Vi er absolutt for religionsfrihet, men vi lever i et vestlig, åpent samfunn, og skattebetalere skal kunne vite at de ikke støtter slike holdninger gjennom statsstøtten. Dette har ikke noe med rasisme å gjøre, men snarere tvert i mot. Det er for å beskytte og støtte grupper som blir nedsnakket i disse samfunnene, sier Helmersen.

  Helmersen tror ikke at det blir mindre mangfold av trossamfunn og religioner hvis forslaget skulle realiseres.

  – Jeg tror ikke gjør at det blir mindre mangfold av trossamfunn på grunn av dette. De kan også velge å ikke følge opp kriterene for å få statsstøtte, sier Helmersen.

  – Norge må gi et klart signal til religioner som ikke forstår og tilpasser seg at vi faktisk er i 2016, der disse dermed mister all økonomisk støtte fra norske skattebetalernes lommebok, skriver han i presseskrivet.