Enter the ad code for 468x60 ad spot

Stiller strengere krav om statlig støtte til trossamfunn

Av Håkon Netskar Send e-post til forfatteren - Publisert: 7. april, 2016

- Middelalderholdninger hører ikke hjemme noe sted, sier formann i Nordland FpU.

 

Rudi Helmersen fikk bred støtte av det lokale moderpartiet. Foto: Pressefoto

Under Nordland Fremskrittspartiets fylkesårsmøte 6. februar, fremmet Nordland Fremskrittspartiets ungdom en resolusjon om et ønske om å fjerne statsstøtten til intolerante trossamfunn. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og ble videresendt til stortingsgruppen uten realitetsbehandling.

Dette er statssøtte til tros- og livssynssamfunn

  • Tilskudd til tros- og livssynssamfunn er en tilskuddsordning som ble opprettet i 1969
  • Skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke
  • I 2015 var 558977 personer medlem i trossamfunn som mottar statsstøtte.
  • Sats for beregning av statstilskudd i 2015 er 486 kr per medlem
Kilde: Lovdata.no/Regjeringen.no

Formann i Nordland FpU, Rudi Helmersen, mener at trossamfunnene må tilpasse seg det moderne samfunnet

- Statskirken har støttet likeskjønnet ekteskap og kvinnelige prester, og vi mener andre burde gjøre det samme. Middeladerholdninger, som å ikke akseptere homofili og like rettigheter for kvinner og menn, hører ikke hjemme noen sted, sier Helmersen.

I FpU sitt pressemelding bruker Helmersen moskeer som eksempel.

- Vi ser for eksempel at en rekke moskeer praktiserer kjønnsdelt bønn, fremmer homofobi, mannssjåvinisme, antisemittisme og ikke tillater likekjønnet ekteskap, sier han i pressemeldingen.

Skal gjelde alle trossamfunn som mottar statsstøtte

- Vi er absolutt for religionsfrihet, men vi lever i et vestlig, åpent samfunn, og skattebetalere skal kunne vite at de ikke støtter slike holdninger gjennom statsstøtten. Dette har ikke noe med rasisme å gjøre, men snarere tvert i mot. Det er for å beskytte og støtte grupper som blir nedsnakket i disse samfunnene, sier Helmersen.

Helmersen tror ikke at det blir mindre mangfold av trossamfunn og religioner hvis forslaget skulle realiseres.

- Jeg tror ikke gjør at det blir mindre mangfold av trossamfunn på grunn av dette. De kan også velge å ikke følge opp kriterene for å få statsstøtte, sier Helmersen.

- Norge må gi et klart signal til religioner som ikke forstår og tilpasser seg at vi faktisk er i 2016, der disse dermed mister all økonomisk støtte fra norske skattebetalernes lommebok, skriver han i presseskrivet.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand