[Hovedprosjekt] – Vears reise til Norges eldste by

  Det ble mye å gjøre for de engasjerte på Vear i Stokke da de bestemte seg for å danne et politisk parti. Men selv om arbeidet var stort, ble lønnen større.

  Det hele startet med kommunesammenslåingen. Ønsket blant innbyggerne var at Tønsberg-eide Hoksnes og Stokke-eide Vear skulle gå sammen inn i den nye kommunen. Spørsmålet var bare, hvilken ny kommune? Skulle Vear bli en del av sammenslåingen i Stokke og bli en del av den nye kommunen med Sandefjord, eller Skulle Hogsnes ta meg seg Vear til Norges eldste by?

  Konflikten

  Stokke kommune ønsket å få med seg Vear til Sandefjord, men flere på Vear reagerte kraftig på dette, og prøvde først å kommunisere dette til politikerne. Da de ikke ble hørt, følte de det nødvendig å gjøre noe med det. Dette gav liv i det nye partiet «Innbyggerlista Stokke».

  Leder for Innbyggerlista Stokke, Andres Larsen, forteller om reisen:

  Seieren

  Reisen til Tønsberg var lang og tøff, og var ikke uten kamp. Hemmelige møter fra de andre partiene (se web-TV saken) ble stoppet, og styret i Innbyggerlista brukte mye tid på sosial media og blant innbyggerne på Vear.

  – Hvis noen har ambisjoner om å få gjennomslag selv, bør de ha tid og i aller fall sette av mye tid, sier Larsen avslutningsvis.

  Ifølge tb.no og Larsen selv, vil Vear bli en del av Tønsberg fra 1. januar 2017, samtidig som Stokke, Andebu og Sandefjord blir slått sammen til nye Sandefjord.