Lønnsforhandlingene i NRK avklart, det blir ikke streik

Etter 12 timer på overtid ble partene enige om en ny lønnsavtale. Den nye avtalen har inlemmet Sosiale medier, og en høyere lønnsutjevnelse.

Studioene tømmes ikke, streiken er avblåst. FOTO: Arkiv

Lønnsøkning for alle

Ett av kravene NRKs Journalistlag (NRKj) satte var å jevne ut lønnsforskjellene de har sammenliknet med andre nyhetsredaksjoner. Forhandlingene endte med at alle journalister i NRK får en lønnsøkning på 13 000 kroner, minstelønnen øker med 20 000 kroner og ingen skal ha mindre enn 2.1% lønnsøkning. I tillegg vil man også få mer for på jobbe på.

Lønn for sosiale medier

Journalistene har til nå ikke hatt noe ramme for lønn for arbeid på sosiale medier. Dette endrer seg nå. NRK og NRKj ble eninge om at avtalt arbeid på sosiale meder skal regnes inn i arbeidstiden og likestilles som annet arbeid

Klubbleder i NRKj Liv Eva Welhaven Løchen. Foto: NRKj

Fornøyd med resultatet

Klubbleder i NRKj Sørlandet Liv Eva Welhaven Løchen forteller at selv om hun ikke har studert detaljene i avtalen ennå, er hun fornøyd med at flere viktige punker er gått igjennom. «Streik har aldri vært noe vi har ønsket, derfor er vi glade for å få et resultat» Fortalte Løchen kort etter at resultatet var klart

NRK og NRKj skal også ha en tettere dialog angående midlertidige annsettelser og vikariater samt en større åpenhet.