Enter the ad code for 468x60 ad spot

Frykter el-sykkel-ordning vil gagne de rike fremfor de trengende

Av Michael Selbekk Send e-post til forfatteren og Gaute Berg Næss Send e-post til forfatteren - Publisert: 13. mai, 2016

Slik argumenterte Sosialistisk Venstreparti (SV) da Demokratene la frem forslag om å innføre økonomisk støtteordning ved kjøp av el-sykler i Kristiansand.

 

SV-representant Andreas Landmark la frem sitt eget forslag til hvordan sykkelbyen Kristiansand kunne utvikle seg i positiv retning. FOTO: Michael Selbekk

– Vi ser jo fra Oslo at det er først og fremst samfunnstoppene som har benyttet seg av denne ordningen, argumenterer SV-representant, Andreas Landmark på bystyremøtet.

På møtet, 11. mai, ble det av Demokratene fremmet forslag om at kommunen skal innføre kommunalt tilskudd til kjøp av el-sykkel for å styrke folkehelsen og få et bedre miljø.


Utprøvd i Oslo

Forslaget ble møtt med motstand. Basert på erfaringer fra Oslo frykter Landmark at det hovedsakelig vil være de rike som benytter seg av tilskuddsordningen, og at pengene ikke går til dem som virkelig trenger det.

Tilskuddsordningen i Oslo gikk ut på at man kunne få økonomisk støtte til kjøp av el-sykkel på opptil 20% av salgssummen, og maksimalt 5000 kroner. Man får kun tilskudd på kjøp av nye el-sykler, og man må være 18 år for å kunne benytte seg av ordningen. Det er et identisk tiltak Kleppe ville prøve her i Kristiansand.

Gruppeleder for Demokratene Vidar Kleppe fikk ikke støtte for sitt forslag til el-sykkel-tilskudd. FOTO: Michael Selbekk

– Når Oslo innførte en prøvekampanje med å gi økonomisk tilskudd til kjøp av el-sykkel for å styrke folkehelsen og få et bedre miljø, tenkte jeg at dette må vi prøve i Kristiansand, innledet Kleppe i sin interpellasjon.

Etter innlegget fra SV, ved Landmark, som mente at man heller burde utrede mulighetene for en kommunal utlånsordning av sykler, gikk Kleppe inn for å støtte dette forslaget i stedet for tilskuddsordningen. Majoriteten av bystyret var ikke enige, og forslaget ble nedstemt med 35 mot 18 stemmer.

– Absolutt nødvendig

Daglig leder ved Kristiansand Sykkelsenter, Svein Bergheim, er positiv til utprøving av tilskuddsordning. FOTO: Michael Selbekk

Daglig leder ved Kristiansand Sykkelsenter, Svein Bergheim, mener en tilskuddsordning hadde hatt positiv innvirkning dersom det ville gjennomføres på rett måte.

– Jeg tror at hvis man gjør det riktig og på en god måte, så er det absolutt nødvendig. Det er mange som ikke har råd til el-sykkel i dag, for skal man ha en god el-sykkel så koster det fra 20 000 til 35 000 kroner. Men det må legges til rette slik at det er de rette personene som kanskje kan få støtten, og ikke de som ikke trenger den, sa Bergheim.

Vil ikke subsidiere enkeltpersoner

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, uttalte i sitt motsvar til Kleppe at offentlige tilskudd burde gå til å utløse handlinger som ellers ikke ville blitt utført, og at man heller burde satse på tiltak som flere har nytte av.

– Jeg tror el-sykler nå viser seg å være så populære at de vil bli kjøpt av folk i byen i stadig større grad uten en kommunal tilskuddsordning. Dermed kan vi bruke de kommunale midlene på en bedre måte enn å subsidiere enkeltpersoners kjøp av sykler, argumenterte ordføreren.

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand